Dòng sự kiện:
19/06/2019 10:18:12
Dù đã giảm so với trước, áp lực nợ công ngày càng cao khi Chính phủ định vay nợ mới để trả nợ cũ với con số ngày càng lớn.
1 2 3