Dòng sự kiện:
23/08/2019 10:09:10
Sau khi thu hồi, phần đất được giao lại cho UBND TP Hạ Long quản lý.
1 2 3