Dòng sự kiện:
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1732/QĐ-BTNMT về Kế hoạch chi tiết xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để đảm bảo tiến độ việc xây dựng Luật.
Ở thời điểm hiện tại, với khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, khách thuê thường mong muốn trong năm đầu tiên, giá thuê sẽ ở mức thấp hơn và đến năm thứ 3 hay thứ 4, chi phí thuê sẽ tăng trở lại.
  • Liên kết hữu ích