Dòng sự kiện:
Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội đánh giá, năm 2021 sẽ khó có biến động lớn cho thị trường căn hộ. Dự án kỳ vọng mức giá quá cao sẽ phải xét lại về tổng thể.
Sở Xây dựng TP.HCM nhận định rằng, thị trường sẽ tiếp tục phát triển ổn định, sẽ có sự điều chỉnh lớn để giải quyết sự lệch pha cung - cầu, giá đất sẽ tiếp tục tăng…
  • Liên kết hữu ích