Dòng sự kiện:
21/11/2018 06:27:32
UBND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa ra đấu giá khoảng 17 khu đất “vàng” trong năm 2018. Năm 2019 tiếp tục đưa ra đấu giá nhiều khu đất có giá trị cao. Dự kiến tổng số tiền thu về hơn 3 ngàn tỷ đồng.
1 2 3