Dòng sự kiện:
19/09/2018 21:10:17
UBKT Huyện ủy Quảng Xương (Thanh Hóa) đã kiểm tra và có kết quả bước đầu về vụ 26 lô đất vàng rơi vào tay người nhà Chủ tịch huyện này, tuy nhiên vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy.
1 2 3