Dòng sự kiện:
Theo đó ông Trần Văn Dĩnh - Giám đốc Công ty Cổ phần Golf Trường An cũng chính là Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Trường An.
Lập lại trật tự xây dựng cho các đô thị là điều cần thiết, nhưng phải ứng xử công bằng.Đều là công trình xây dựng trái phép, nhưng nhà dân thì bị cưỡng chế tháo dỡ trong khi nhà cán bộ lại được hợp thức hóa.