Dòng sự kiện:
20/05/2018 15:12:05
Khi siết tín dụng bất động sản, các chuyên gia cho rằng hoạt động cho vay sẽ an toàn hơn vì ngân hàng sẽ chọn những dự án tốt, chủ đầu tư tốt, người dân có nhu cầu mua nhà thực sự, nhờ đó nợ xấu cũng sẽ giảm đi.
1 2 3