Dòng sự kiện:
UBND TPHCM vừa có chỉ đạo xử lý các dự án đã có quyết định giao đất, thuê đất trong giai đoạn 2015 – 2019 trên địa bàn.
Đầu năm nay, khắp nơi người ta bàn tán về giá đất nền ở một số nơi sẽ tăng do quy hoạch hạ tầng. Người người, nhà nhà vay ngân hàng với mong muốn mua đi bán lại lời ngay, để rồi sau phải nhận lấy 'quả đắng'.