Dòng sự kiện:
Nhu cầu của người Trung Quốc góp phần đẩy giá nhà tại Singapore tăng lên, sinh viên Trung Quốc thì tìm mua căn hộ tại Sydney và Melbourne và người Trung Quốc cũng đang quan tâm bất động sản Thái Lan.
Nhiều ý kiên chuyên gia cho rằng dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cần phải làm rõ bản chất (quy định cụ thể) giữa việc cấp sổ đỏ và việc cộng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.