Dòng sự kiện:
27/06/2019 08:03:38
Trung tướng Lương Tam Quang cho biết, Bộ Công an đã chỉ đạo, cử cán bộ hướng dẫn Công an tỉnh Vĩnh Phúc điều tra mở rộng vụ án thanh tra xây dựng nhận hối lộ để làm rõ hơn vai trò của những người liên quan.
1 2 3