Dòng sự kiện:
22/05/2018 11:18:47
Ngân hàng nhận thế chấp tài sản chung của hộ gia đình có 4 thành viên từ 15 tuổi trở lên, nhưng chỉ được sự đồng ý của 2 thành viên.
1 2 3