Dòng sự kiện:
17/11/2018 19:42:21
Sau khi trao đổi, nghe Chủ tịch HĐTV công ty CNC chắc chắn rằng sẽ lo được khâu phát hành thẻ game, Phan Sào Nam vô cùng mừng rỡ và nhanh chóng tiến tới việc ký hợp đồng hợp tác với công ty CNC.
1 2 3