Dòng sự kiện:
22/03/2018 10:40:39
Trên cánh đồng rộng hơn 200ha tại xã Tráng Việt (Mê Linh, Hà Nội), người dân thâu đêm thu hoạch củ cải chuyển về các nơi để mong hoàn vốn.
1 2 3