Dòng sự kiện:
Đan Mạch thuộc nhóm các nước cung cấp nhiều vốn ODA không hoàn lại nhất cho Việt Nam. Hiện nay, Việt Nam là nước duy nhất ở châu Á được Đan Mạch triển khai chương trình nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu.
Ngân hàng mô của bệnh viện Việt Đức là ngân hàng mô lớn nhất, trở thành trung tâm nghiên cứ hàng đầu về bảo quản mô, công nghệ mô ghép và tế bào gốc trên cả nước.
18/10/2018 19:30:10
Khu liên hợp thể thao mới rộng hơn 32.000 m2 được xây dựng theo hình thức xã hội hóa. Nhà đầu tư sẽ được khai thác vận hành trong 50 năm.