Dòng sự kiện:
26/10/2020 21:49:23
Vị cổ đông sáng lập nắm giữ số lượng lớn cổ phần Công ty Đầu tư Thủy điện Rào Trăng 3 khẳng định sẽ lo cho con cái các công nhân tử nạn đến 18 tuổi.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3