Dòng sự kiện:
20/06/2019 21:46:45
Trước tình trạng dịch bệnh xuất hiện tại nhiều địa phương, các cơ quan chức năng trong tỉnh Quảng Bình đã tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn, khống chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng.
1 2 3