Dòng sự kiện:
21/06/2021 06:21:52
Để tạo được miễn dịch cộng đồng, việc tiêm vắc xin Covid-19 cần phải đạt độ bao phủ từ 70% dân số trở lên. Tuy nhiên cái khó cho Việt Nam hiện nay là nguồn vắc xin hạn phế, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào bên ngoài.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3