Dòng sự kiện:
2 ngân hàng lãi đột biến từ mua bán chứng khoán
22/10/2021 18:58:18
Trong 9 tháng đầu năm, động lực chính giúp lợi nhuận tăng trưởng ở 2 ngân hàng này là nhờ lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán tăng mạnh và giảm mạnh trích lập dự phòng rủi ro.

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, 9 tháng đầu năm 2021, lãi trước thuế của BacABank đạt 702 tỷ đồng, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, hoạt động mua bán chứng khoán của nhà băng này đem về khoản lãi đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư 9 tháng đầu năm của BacABank đạt 124 tỷ đồng, tăng 308% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, riêng quý 3, lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đạt 94 tỷ đồng, gấp 12 lần cùng kỳ. Đây cũng là mảng hoạt động có lãi tăng trưởng mạnh nhất của nhà băng này.

Trong khi đó, thu nhập lãi thuần – thu nhập chính của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm tăng 9,3% và đạt 1.563 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ giảm 10,6% xuống 45,5 tỷ. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 12,7 tỷ (cùng kỳ lỗ 6 tỷ). Lãi từ hoạt động khác đạt 12,8%, giảm 56,3% so với cùng kỳ.

Trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng 14,3% đạt 1.758 tỷ thì chi phí hoạt động tăng 16,7% lên 979 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro lại giảm mạnh 69,5% xuống 55,4 tỷ. Theo đó, lãi trước thuế của BacABank 9 tháng đầu năm đạt 702 tỷ, lãi sau thuế là 561 tỷ đồng.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của BacABank đạt 111.350 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng giảm 1,5% xuống 78.217 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 5,2% đạt 90.970 tỷ đồng. Nợ xấu tăng 2,3% lên 642 tỷ đồng, chiếm 0,82% trong tổng dư nợ cho vay khách hàng.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 BacABank

Tương tự BacABank, VietABank cũng vừa công bố báo cáo tài chính và trong các mảng kinh doanh, hoạt động mua bán chứng khoán có kết quả lãi khả quan nhất.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm 2021 của ngân hàng đạt 991 tỷ đồng, giảm 12,7% so với cùng kỳ. Lãi từ kinh doanh ngoại hối chỉ đạt 1 tỷ, giảm 96% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 21,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ bị lỗ 10,2 tỷ. Lãi từ mua bán chứng khoán đạt 107,6 tỷ, gấp 4,7 lần cùng kỳ năm 2020. Lãi từ hoạt động khác đạt 102 tỷ, tăng 4,6%.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của VietABank trong 3 quý đầu năm là 1.223 tỷ đồng, giảm 6,3% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 5,1% lên 475 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần của ngân hàng giảm 12,3% chỉ đạt 747 tỷ.

Tuy nhiên, nhờ giảm mạnh trích lập dự phòng, ngân hàng lại ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng mạnh. Cụ thể, chi phí dự phòng trong 9 tháng của VietABank chỉ ở mức 225 tỷ, bằng 1/3 so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 522 tỷ, tăng gấp 3 lần cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 395 tỷ đồng.

Cuối tháng 9, tổng tài sản của VietABank đạt 83.676 tỷ, giảm 3,3% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 7,8% đạt 52.173 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 7,9% đạt 63.969 tỷ đồng.

Nợ xấu của VietABank giảm 74 tỷ trong 3 quý đầu năm xuống 1.037 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm từ 2,3% xuống 1,99%.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 VietABank

Tác giả: Thu Thủy

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến