Dòng sự kiện:
7 tháng, doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường vượt 130.000, ghi mốc mới
29/07/2022 15:00:44
Lần đầu tiên số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 7 tháng đầu năm đạt mốc mới là 133.708. Con số này vượt xa số 105.425 doanh nghiệp của cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm ngành dịch vụ chiếm 73,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới

Thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 7 tháng đầu năm đạt 133.708 doanh nghiệp, gấp 1,4 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 7 tháng.

Doanh nghiệp dịch vụ đứng đầu nhóm thành lập mới

Số doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2022 là 89.407 doanh nghiệp, cũng là mức cao nhất trong giai đoạn 7 tháng đầu năm từ trước đến nay, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, doanh nghiệp thành lập mới chủ yếu vẫn thuộc nhóm ngành dịch vụ với 65.700 doanh nghiệp, chiếm 73,5% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm ngành công nghiệp và xây dựng có 22.468 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 25,1% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Ngược lại, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản lại ghi nhận sự sụt giảm nhẹ với 1.239 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 1,4% tổng số doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Tổng số vốn doanh nghiệp đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng đầu năm 2022 là 3.335.810 tỷ đồng (tăng 37,2% so với cùng kỳ năm 2021).

Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 2.329.752 tỷ đồng (tăng 70,5% so với cùng kỳ năm 2021), với 31.235 lượt doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn (tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2021).

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng đầu năm 2022 đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 19,9% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 1.006.058 tỷ đồng (giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2021).

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 7 tháng cao hơn cả năm ngoái

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng đầu năm 2022 là 44.301 doanh nghiệp, tăng 49,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Như vậy, con số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tính trong 7 tháng đầu năm nay đã cao hơn số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong một năm của giai đoạn trước đây. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong các năm 2017; 2018; 2019; 2020 và 2021 lần lượt là 26.448; 34.010; 39.421; 44.096 và 43.116

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở tất cả 17 lĩnh vực. trong đó phải kể đến các lĩnh vực đã chịu nhiều tác động bởi dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua: Hoạt động dịch vụ khác (1.264 doanh nghiệp, tăng 212,9%); Giáo dục và đào tạo (1.108 doanh nghiệp, tăng 68,4%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (2.575 doanh nghiệp, tăng 54,9%)...

Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chủ yếu chọn tạm ngừng ngắn hạn

Trong 7 tháng đầu năm 2022 có 94.575 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn (56.014 doanh nghiệp, chiếm 59,2% tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 7 tháng đầu năm 2022).

Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 7 tháng đầu năm 2022 là 56.014 doanh nghiệp, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm 2021. Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 7 tháng đầu năm 2022 có thời gian hoạt động ngắn (từ 0-5 năm) với 27.516 doanh nghiệp (chiếm 49,1%), tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 50.260 doanh nghiệp (chiếm 89,7%, tăng 37,9% so với cùng kỳ năm 2021).

Trong 7 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 28.206 doanh nghiệp, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2021. Số doanh nghiệp giải thể trong 7 tháng đầu năm 2022 là 10.355 doanh nghiệp, giảm 9,0% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 7/2022 có 13.174 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 123.936 tỷ đồng, tăng 50,7% về số doanh nghiệp và tăng 1,0% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 7/2022, cả 6 khu vực trên cả nước đều có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, 2 khu vực có mức tăng cao nhất là Đông Nam Bộ (5.130 doanh nghiệp, tăng 76,5%) và Đồng bằng Sông Hồng (4.113 doanh nghiệp, tăng 30,7%).

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 7/2022 là 106.155 người, tăng 49,0% so với cùng kỳ năm 2021.

Tháng 7/2022 ghi nhận có 2.325 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 53,0% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong tháng 7/2022, cả nước có 11.468 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tác giả: Khánh Linh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến