bộ tài chính - Các bài viết về bộ tài chính, tin tức bộ tài chính

Bởi ANTT
bộ tài chính - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề bộ tài chính nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
05/11/2021 20:07:16
Bộ Tài chính cho biết sẽ trình cơ quan có thẩm quyền cho phép tạm thời chưa thực hiện thu thuế đối với các trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thiếu so với số thuế phải tạm nộp 3 quý đầu năm.
1 2 3 4 5