sacombank - Các bài viết về sacombank, tin tức sacombank

Bởi ANTT
sacombank - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề sacombank nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
14/05/2022 15:43:18
Có 288 cổ đông/người được ủy quyền đã tới tham dự ĐHĐCĐ lần 2, nhưng chỉ đạt tỷ lệ 7,81% lượng cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, SBS triệu tập cuộc họp lần 3 vào ngày 3/6 tới.
1 2 3 4