Dòng sự kiện:
28/09/2018 12:00:50
Diễn tập an toàn thông tin năm 2018 có chủ đề 'Phòng chống tấn công có chủ đích (APT) trên mạng thông tin các cơ quan Đảng, Nhà nước' vừa được Trung tâm CNTT và Giám sát an ninh mạng - Ban Cơ yếu CP phối hợp tổ chức
1 2 3 4