Dòng sự kiện:
API được chấp thuận việc phát hành cổ phiếu thưởng tỉ lệ 120%
23/08/2022 18:42:46
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận cho API phát hành 45,86 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần với tỉ lệ là 120%.

Theo nguồn tin của Người Đưa Tin, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước mới có văn bản gửi Công ty Cổ phần Đầu tư châu Á – Thái Bình Dương (Apec Investment - HNX: API) về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 73 ngày 12/5/2022 của API.

Theo đó, ngày 12/5/2022, Hội đồng quản trị API đã thông qua Nghị quyết phát hành 45,86 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần, tỉ lệ phát hành là 120%.

Tỉ lệ thực hiện quyền là 100:120, nghĩa là tại thời điểm chốt danh sách cổ đông, mỗi cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 120 cổ phiếu mới. Nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn được căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ năm 2021.

Sau phát hành cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ của doanh nghiệp dự kiến tăng từ 382 tỷ đồng lên gần 841 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến chào bán sẽ thực hiện trong năm nay sau đi được Uỷ ban Chứng khoán chấp thuận.

Với nội dung này, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho API phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 ngày 11/5/2022; Nghị quyết HĐQT số 22 ngày 12/5/2022 và các quy định của pháp luật. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị API công bố thông tin theo quy định tại Điều 69 Nghị định 155.

Xét về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm nay, API ghi nhận doanh thu thuần đạt 553 tỷ đồng, tăng 47%. Lợi nhuận trước thuế đạt 80,4 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế ở mức 52,5 tỷ đồng.

Năm 2022, API đặt mục tiêu 1.400 tỷ đồng doanh thu và 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau 6 tháng, công ty đã thực hiện 39,5% kế hoạch doanh thu và 22,9% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của API ở mức 2.617 tỷ đồng, giảm 233 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó chủ yếu là tài sản ngắn hạn với hơn 2.000 tỷ đồng, hàng tồn kho hơn 1.200 tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 1.719 tỷ đồng, giảm 14% với hồi đầu năm, chủ yếu là nợ ngắn hạn.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản mục hàng tồn kho của API nằm ở dự án Mandala Phú Yên là 436,4 tỷ đồng, Royal Park Huế 236,4 tỷ đồng, Khu công nghiệp Đa Hội (Bắc Ninh) 113 tỷ đồng, dự án Aqua Park Bắc Giang 182,7 tỷ đồng... cùng nhiều dự án bất động sản khác.

Vốn chủ sở hữu của công ty tại thời điểm cuối tháng 6 hơn 897 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 375 tỷ đồng.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến