Dòng sự kiện:
Bà Rịa - Vũng Tàu bổ nhiệm 41 lãnh đạo, quản lý thiếu chuẩn
10/10/2019 09:03:58
Qua thanh tra công tác cán bộ tại các cơ quan hành chính của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có 41 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn.

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó,... trong các cơ quan hành chính nhà nước của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017- 30/4 này.

Kết quả thanh tra cho thấy việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức cơ bản thực hiện theo quy định; đa số các trình tự, thủ tục bổ nhiệm được triển khai trên thực tế.

Tuy nhiên, Thanh tra Bộ Nội vụ cũng chỉ rõ, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại, hạn chế như về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm có 41 trường hợp tại thời điểm bổ nhiệm, bổ nhiệm lại còn thiếu điều kiện, tiêu chuẩn.

Cụ thể có 9 trường hợp thiếu trình độ quản lý nhà nước, 6 trường hợp thiếu trình độ ngoại ngữ và 26 trường hợp thiếu trình độ lý luận chính trị (đang được cử đi học).

Tại thời điểm thanh tra, còn 3 trường hợp bổ nhiệm lại chỉ có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A và được bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017.

Về trình tự, thủ tục bổ nhiệm lại, có 6 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 33 trường hợp thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của thủ trưởng 10 cơ quan, tổ chức, thời điểm xem xét bổ nhiệm lại và thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm lại chậm so với quy định.

Không bổ nhiệm lại các trường hợp không đủ chuẩn

Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6/2012 đến nay.

Đồng thời rà soát cả các trường hợp trong nguồn quy hoạch để kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng và có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, hoàn thiện đầy đủ điều kiện, chiêu chuẩn theo quy định.

Cùng với đó, lập kế hoạch cử các công chức được bổ nhiệm lại và được xét chuyển từ cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên và các công chức sau khi cơ quan, đơn vị rà soát chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm đi đào tạo, bồi dưỡng.

Kết luận thanh tra nhấn mạnh việc "không bổ nhiệm lại đối với các trường hợp không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn chức danh bổ nhiệm".

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo rà soát, xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước ngày 28/12/2017 và 9 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau ngày 28/12/2017.

Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thường xuyên hồ sơ công chức, đặc biệt là văn bằng, chứng chỉ đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức.

Đồng thời, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế, tồn tại, có hình thức xử lý phù hợp.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức để phát hiện những sơ hở, hạn chế và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục kịp thời.

Theo VietNamNet

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến