Dòng sự kiện:
Bán đấu giá nhiều khu đất công tại trung tâm TP. Quảng Ngãi
19/07/2022 10:23:25
Số nhà, đất công sản nằm ở trung tâm Tp. Quảng Ngãi đang trong kế hoạch thực hiện bán đấu giá.

Ngày 18/7 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn số 111/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện bán đấu giá 12 cơ sở nhà, đất là Trụ sở làm việc (cũ) dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh.

Một trong những cơ sở nhà, đất đã được bán đấu giá tại Quảng Ngãi.

Một số cơ sở nhà, đất đã hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và có khả năng thực hiện bán đấu giá bao gồm: Số 06 đường Duy Tân, số 216 đường Hùng Vương, số 202 đường Nguyễn Nghiêm, số 521 đường Phan Chu Trinh, số 71 đường Phan Chu Trinh và số 342 đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi.

3 cơ sở nhà, đất trong kế hoạch thực hiện bán đấu giá: Số 202 đường Nguyễn, số 51 đường Phan Chu Trinh, số 71 đường Phan Chu Trinh lộ trình và nhiệm vụ được thực hiện như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt trước ngày 22/07/2022.

Sở Xây dựng và UBND Tp. Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tham gia ý kiến và xử lý các nội dung về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trước ngày 22/07/2022.

Sở tài chính chịu trách nhiệm: Trình hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, tổ chức lựa chọn đơn vị đấu giá và thực hiện bán đấu giá trước ngày 25/9/2022, Ký hợp đồng mua bán tài sản trúng thầu trước ngày 30/9/2022, Nộp ngân sách nhà nước trước ngày 30/10/2022.

3 cơ sở nhà đất trong kế hoạch thực hiện bán đấu giá: Số 06 đường Duy Tân, số 216 đường Hùng Vương và số 342 đường Quang Trung; lộ trình thực hiện việc bán đấu giá như sau:

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trình UBND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở hoặc đất thương mại dịch vụ theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt trước ngày 31/07/2022.

Sở Xây dựng và UBND thành phố Quảng Ngãi chịu trách nhiệm tham gia ý kiến và xử lý các nội dung về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trước ngày 31/07/2022.

Sở tài chính chịu trách nhiệm:Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định bán đấu giá trước ngày 15/8/2022 và phương án bán đấu giá tài sản trước ngày 15/08/2022. Trình hội đồng thẩm định giá đất trước ngày 22/8/2022, tổ chức lựa chọn đơn vị đấu giá và thực hiện bán đấu giá trước ngày 10/10/2022, Ký hợp đồng mua bán tài sản trúng thầu trước ngày 20/10/2022, thu tiền người trúng đấu giá và nộp ngân sách nhà nước trước ngày 25/11/2022.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã bán đấu thầu 06 cơ sở nhà, đất.

Cơ sở nhà, đất số 73 Phan Đình Phùng, thành phố Quảng Ngãi dự kiến nộp ngân sách 5,7 tỷ đồng.

Cơ sở nhà, đất số 06 Lê Văn Sỹ, thành phố Quảng Ngãi dự kiến nộp ngân sách 7 tỷ đồng.

Một cơ sở nhà đất nằm trong diện đấu thầu trong công văn số 111/KH-UBND Quảng Ngãi.

Đối với 4 cơ sở nhà, đất: Số 321 đường Quang Trung, số 388 đường Quang Trung, số 477 đường Quang Trung và số 74 đường Phan Đình Phùng TP. Quảng Ngãi, sở tài chính chịu trách nhiệm: Trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm sau khi có ý kiến thống nhất của Thường trực HĐND tỉnh trước ngày 22/7/2022. Tổ chức lựa chọn đơn vị đấu giá và thực hiện bán đấu giá trước ngày 20/08/2022. Trình UBND phê duyệt kết quả đấu giá trước ngày 25/8/2022 và ký hợp đồng mua bán tài sản trúng đấu giá trước ngày 05/9/2022. Tổ chức bàn giao tài sản cho người trúng đấu thầu giá tài sản và thu tiền nộp ngân sách nhà nước trước ngày 10/10/2022.

Tác giả: Vũ Dũng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến