Dòng sự kiện:
Bảo hiểm Agribank mang gần 80% tài sản gửi ở ngân hàng
17/01/2024 20:38:24
Kết thúc năm 2023, tổng tài sản của Bảo hiểm Agribank ghi nhận ở mức 3.958 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngân hàng chiếm phần lớn với 3.115 tỷ đồng.

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank - UPCoM: ABI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và luỹ kế cả năm 2023.

Theo đó, kết thúc năm 2023, tổng tài sản của Bảo hiểm Agribank ghi nhận ở mức, 3.958 tỷ đồng, tăng 11% so với hồi đầu năm, phần lớn là tài sản ngắn hạn. Đáng chú ý, tiền gửi ngân hàng chiếm phần lớn tài sản của Bảo hiểm Agribank với 3.115 tỷ đồng, chiếm 78,7%.

Trong đó, gồm 3.004 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn gốc từ 3 - 12 tháng. Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 111 tỷ đồng. Khoản tiền gửi này đã giúp Bảo hiểm Agribank thu về 173 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 31% so với năm 2022.

Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng là 155 tỷ đồng, tăng 82% so với đầu kỳ. Khoản phải thu ngắn hạn khác tăng 30% so với đầu năm lên 83 tỷ đồng. Khoản tài sản tái bảo hiểm tăng 40% lên 211 tỷ đồng.

Tại thời điểm ngày 31/12/2023, tổng nợ phải trả của Bảo hiểm Agribank là 2.425 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu kỳ. Đa phần đến từ khoản dự phòng nghiệp vụ là 1.709, giảm nhẹ 5%.

Khoản phải trả người bán ngắn hạn tăng 52% lên gần 242 tỷ đồng. Đáng nói, khoản doanh thu chưa thực hiện của công ty là 296 tỷ đồng, tăng vọt 5,4 lần so với đầu kỳ, trong đó bao gồm 248 tỷ đồng doanh thu bảo hiểm gốc và 48 tỷ đồng doanh thu hoa hồng chưa được hưởng.

Tại ngày này, vốn chủ sở hữu của Bảo hiểm Agribank đã tăng 10% so với đầu kỳ lên 1.532 tỷ đồng. Chủ yếu do vốn góp chủ sở hữu đã tăng 40% lên gần 724 tỷ đồng.

Bảo hiểm y tế tự nguyện và tai nạn con người chiếm 55% tổng doanh thu

Kết thúc quý IV/2023, Bảo hiểm Agribank ghi nhận doanh thu thuần đạt 573 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước với doanh thu phí bảo hiểm đạt 619 tỷ đồng, tăng 14%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 22% lên 44 tỷ đồng. Tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 388 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với quý IV/2022 .

Theo thuyết minh từ phía Bảo hiểm Agribank, trong quý IV/2023, phí bảo hiểm gốc là 560 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 90% trong doanh thu phí bảo hiểm.

Trong đó, bảo hiểm y tế tự nguyện và tai nạn con người đạt hơn 340 tỷ đồng, chiếm 61% phí bảo hiểm gốc và khoảng 55% tổng doanh thu. So với thời điểm quý IV/2022, khi doanh thu từ mảng này đạt gần 359 tỷ đồng, tỉ trọng của mảng bảo hiểm này đã giảm 5%.

Doanh thu từ bảo hiểm xe cơ giới đạt 98 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 17,5% doanh thu phí bảo hiểm gốc và 15% tổng doanh thu bảo hiểm.

Trong kỳ, doanh thu từ bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại ghi nhận đạt 70 tỷ đồng, tăng mạnh 70% so với mức 41 tỷ đồng cùng kỳ năm trước, chiếm 12,5% phí bảo hiểm gốc và 11,3% tổng doanh thu phí bảo hiểm. Đây cũng là 3 mảng bảo hiểm đem về phần lớn doanh thu cho Bảo hiểm Agribank.

Trong quý IV/2023, ngoài chi phí khác giảm từ 76 triệu đồng trong quý IV/2002 xuống còn 51 triệu đồng, các chi phí còn lại của công ty đều tăng. Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 75% lên gần 187 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tài chính cũng tăng 7 lần so với năm trước lên 22 triệu đồng.

Kết quả, Bảo hiểm Agribank báo lợi nhuận trước thuế quý IV/2023 đạt gần 43 tỷ đồng, giảm 36% so với khoản lãi 53 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2023, Bảo hiểm Agribank ghi nhận doanh thu thuần 2.018 tỷ đồng, tăng 4,77% so với năm 2022. Công ty báo lãi ròng trước thuế tăng 11,6% đạt 308 tỷ đồng.

Năm 2023, Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu doanh thu phí bảo hiểm cả năm ở mức 2.097 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 305 tỷ đồng. Như vậy, khép lại năm Quý Mão, công ty đã vượt 3,7% kế hoạch doanh thu và 1% chỉ tiêu lợi nhuận.

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến