Dòng sự kiện:
Bắt đầu chạy thử nghiệm tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông
Đang phổ biến