Dòng sự kiện:
Bầu Hiển thôi nhiệm Chủ tịch BSH, ông Đỗ Quang Vinh được đề cử vào HĐQT
18/05/2022 09:03:59
Ông Đỗ Quang Vinh mới đây cũng đã thay ông Đỗ Quang Hiển giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SHS. Ông Vinh là nhân sự trẻ tuổi nhất ngồi ghế thành viên HĐQT SHB.

ổng công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội (BSH) mới đây đã công bố tài liệu họp ĐHCĐ tới đây với nhiều nội dung quan trọng về chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2022, đặc biệt là việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

Cụ thể, ông Đỗ Quang Hiển (hay còn gọi là bầu Hiển) - Chủ tịch HĐQT BSH đã có đơn từ nhiệm chức danh này hôm 26/4. Nguyên nhân do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) đã họp phiên đầu tiên, bầu chức danh và bầu ông Đỗ Quang Hiển tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT SHB nhiệm kỳ 2022-2027.

Mà theo Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi năm 2017, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc) của tổ chức tín dụng không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc các chức danh tương đương của doanh nghiệp khác. Bầu Hiển cũng đã từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc tại một số đơn vị như Chứng khoán SHS, Tập đoàn T&T…

Hội đồng quản trị BSH đã thông qua đơn từ nhiệm của ông Đỗ Quang Hiển, hôm 5/5.

Hiện HĐQT của BSH có 5 thành viên. Sau khi bầu Hiển từ nhiệm, để tuân thủ đúng quy định pháp luật, BSH năm nay sẽ bầu bổ sung thêm 3 thành viên HĐQT nhằm đảm bảo có đủ 7 thành viên HĐQT.

Cụ thể, 3 thành viên là ông Lưu Danh Đức - được nhóm cổ đông sở hữu 9,98% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử, ông Nguyễn Văn Trường - được nhóm cổ đông sở hữu 6,25% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử, ông Đỗ Quang Vinh - được nhóm cổ đông sở hữu 15,09% cổ phần có quyền biểu quyết đề cử.

Ông Đỗ Quang Vinh được bầu vào HĐQT Bảo hiểm BSH.

Đáng chú ý, ông Vinh là con trai cả của bầu Hiển. Ông Đỗ Quang Vinh mới đây đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SHS, thay cho bầu Hiển. Ông Vinh hiện cũng là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc ngân hàng SHB. Ngoài ra, ông Vinh còn là Phó chủ tịch thường trực HĐTV Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội, Giám đốc đầu tư tài chính quốc tế tại Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T...

Ông Lưu Danh Đức cũng là ứng viên mới. Ông Đức là Giám đốc Ban công nghệ thông tin của T&T Group. Ông Đức từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng về mảng công nghệ thông tin tại Tập đoàn Sun Group, Vingroup, Hyundai, Ngân hàng VIB… Ông Đức vừa rồi cũng là thành viên HĐQT của Chứng khoán SHS.

Kế hoạch kinh doanh "đi lùi"

ĐHCĐ BSH cũng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh của năm 2021. Theo đó năm 2021, BSH đạt tổng doanh thu 2.762 tỷ đồng, tăng 5% so với kế hoạch đặt ra. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.691 tỷ đồng, tăng 13,4%; doanh thu phí nhận tái bảo hiểm đạt 61 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 257 tỷ đồng, tăng 240 tỷ đồng so với năm 2020, hoàn thành 114% kế hoạch.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, BSH sẽ trình cổ đông phương án trích quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế) là 10,4 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại trên báo cáo tài chính là 213,8 tỷ đồng, chia cổ tức tỉ lệ 5% là 50 tỷ đồng, trích quỹ phúc lợi 3,8 tỷ đồng và phần lợi nhuận để lại còn 160 tỷ đồng.

Năm 2021, BSH nằm trong top 7 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có quy mô doanh thu lớn nhất Việt Nam. Bước sang năm 2022, BSH duy trì vị trí này và đặt mục tiêu tiệm cận gần với top 6.

Theo đó, năm 2022, doanh nghiệp bảo hiểm này đặt mục tiêu tổng doanh thu là 3.277 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện năm 2021. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đặt ra là 27 tỷ đồng, giảm 90% so với thực hiện năm 2021.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến