Dòng sự kiện:
Bình Phước đặt mục tiêu xây dựng 44.243 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030
08/05/2023 14:46:40
Giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Bình Phước phấn đấu xây dựng 10.995 căn; giai đoạn 2026-2030 xây dựng 33.248 căn …

Ảnh minh họa.

Thông tin từ tỉnh Bình Phước cho biết, thực hiện Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, tỉnh đã đặt ra kế hoạch cụ thể để phát triển loại hình nhà ở này.

40.748 căn hộ dành cho công nhân

Theo đó, giai đoạn 2021 – 2025 tỉnh phấn đấu xây dựng được 10.995 căn hộ (998 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, 9.998 căn hộ cho đối tượng công nhân khu công nghiệp); giai đoạn 2026-2030 xây dựng 33.248 căn hộ (2.498 căn hộ cho đối tượng thu nhập thấp, 30.750 căn hộ cho đối tượng công nhân khu công nghiệp).

Từ kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý khu kinh tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, để phát triển nhà ở xã hội. Khi quy hoạch các khu đô thị mới, khu công nghiệp mới nhất thiết phải kèm theo quy hoạch nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đảm bảo hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định.

UBND tỉnh cũng nhấn mạnh, quy hoạch, bố trí dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Để thực hiện hiệu quả, tỉnh Bình Phước giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị liên quan rà soát, đôn đốc chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì thu hồi quỹ đất 20% và tiến hành lựa chọn, giao cho các chủ đầu tư khác. Sớm lập, phê duyệt, công bố công khai danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội độc lập, phải lựa chọn chủ đầu tư theo hình thức đấu thầu để doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu, đề xuất tham gia.

Đối với các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cần khẩn trương thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trên địa bàn, trong đó có việc thực hiện bố trí quỹ đất nhà ở xã hội tại dự án nhà ở thương mại, khu đô thị.

Ngoài ra, các Sở ngành cần tham mưu cho UBND tỉnh về cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính liên quan đến lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng…

Khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây nhà ở xã hội

Được biết, trong Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 phê duyệt trước đó, địa phương thể hiện rõ quan điểm: khuyến khích xã hội hóa đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; ưu tiên, tạo điều kiện cho nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân thuê.

Đồng thời, việc phát triển nhà ở xã hội phải đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; có chất lượng môi trường sống tốt, bảo đảm sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường; đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước - doanh nghiệp - người lao động. Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống, đảm bảo nhu cầu an sinh xã hội, thiết chế văn hóa tại các khu nhà ở xã hội. Mục tiêu đến năm 2025, giải quyết nhu cầu nhà ở xã hội cho khoảng 44.000 người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng. Trong đó, có 40.000 người thuộc nhóm đối tượng công nhân và 4.000 người thuộc các nhóm còn lại.

Định hướng đến năm 2030, giải quyết nhu cầu ở xã hội cho khoảng 133.000 người thuộc các nhóm đối tượng thụ hưởng. Trong đó, có 123.000 người thuộc nhóm đối tượng công nhân và 10.000 người thuộc các nhóm còn lại.

Theo tính toán của tỉnh, giai đoạn 2021 – 2025, tổng nhu cầu diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025 là 55,59 ha. Cụ thể: Đồng Xoài 2,67 ha; Chơn Thành 16,07 ha; Đồng Phú 14,11 ha; Hớn Quản 5,52 ha; Phú Riềng 1,83 ha, Bù Đăng 0,55 ha; Bù Gia Mập 0,97 ha; Bình Long 2,02 ha; Bù Đốp 0,70 ha; Lộc Ninh 9,41 ha; Phước Long 1,75 ha.

Đến năm 2030, nhu cầu diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn cần khoảng 173 ha. Cụ thể: Đồng Xoài 5,09 ha; Chơn Thành 37,87 ha; Đồng Phú 55,87 ha; Hớn Quản 17,37 ha; Phú Riềng 11,03 ha, Bù Đăng 7,28 ha; Bù Gia Mập 3,14 ha; Bình Long 11,51 ha; Bù Đốp 2,77 ha; Lộc Ninh 18,12 ha; Phước Long 3,15 ha.

Tác giả: Thanh Xuân

Theo: VnEconomy
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến