Dòng sự kiện:
Bình Thuận: Kiên quyết xử lý 'tiêu cực' trong giải quyết hồ sơ đất đai
07/07/2022 06:31:55
Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu đẩy mạnh thanh, kiểm tra, kiên quyết xử lý những cán bộ thiếu trách nhiệm, có hành vi nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết hồ sơ đất đai của công dân và doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Ngày 6/7, Tỉnh ủy Bình Thuận đã có Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy kết luận, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai cho công dân, doanh nghiệp; tuy nhiên vẫn còn nhiều trường hợp hồ sơ trễ hẹn.

Đáng chú ý là văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai của công dân, doanh nghiệp có lúc, có nơi chưa đảm bảo quy định của pháp luật, gây bức xúc trong xã hội.

Để tăng cường giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai của công dân, doanh nghiệp; bảo đảm quy định của pháp luật, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành Tài nguyên và Môi trường từ tỉnh đến cơ sở về việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai, đảm bảo tiến độ, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, nếu trễ hẹn phải xin lỗi dân.

Đồng thời, ngành chức năng đẩy mạnh thanh, kiểm tra công vụ; kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức thiếu tinh thần trách nhiệm, có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai của công dân, doanh nghiệp; kịp thời thay thế cán bộ, công chức, viên chức thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên nghiên cứu, tổ chức các cuộc họp chuyên đề để tháo gỡ những khó khăn, hạn chế nêu trên; xác định rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để phối hợp tốt hơn trong công tác quản lý đất đai, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai tại địa phương.

Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát đối với chi bộ và đảng viên thuộc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và sự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội, cấp ủy trực thuộc tổ chức các hình thức đo lường sự hài lòng của người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính tại các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

Các đơn vị lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo để nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, xếp loại tổ chức Đảng, tập thể, cán bộ, đảng viên; thay thế lãnh đạo chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nếu để sự hài lòng của người dân đạt thấp, tổ chức Đảng, cơ quan không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế, yếu kém mà không có giải pháp khắc phục, cải thiện./.

Tác giả: Nguyễn Thanh

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến