Dòng sự kiện:
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
26/09/2023 11:46:09
Bộ Tài chính vừa có công văn trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Long An gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, cử tri tỉnh Long An kiến nghị miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cho người dân và xem xét việc tăng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, vì đời sống người dân còn khó khăn.

Về nội dung này, Bộ Tài chính cho biết, thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) thực hiện theo quy định của Luật thuế SDĐNN; Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thuế bổ sung đối với hộ gia đình SDĐNN vượt quá hạn mức diện tích.

Từ năm 2001 đến nay, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần hỗ trợ trực tiếp người nông dân, khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, chính sách ưu đãi thuế SDĐNN ngày càng được mở rộng và hiện đang được miễn đến hết ngày 31/12/2025 theo Nghị quyết số 55/2020/QH12, Nghị quyết số 28/2016/QH14 và Nghị quyết số 107/2020/QH14 ngày 10/6/2020 của Quốc hội, trừ diện tích đất nông nghiệp mà nhà nước giao cho tổ chức quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp.

Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN) thực hiện theo quy định tại Luật thuế SDĐPNN số 48/2010/QH12. Theo quy định tại Luật thuế SDĐPNN, thuế suất đối với đất ở là 0,03% đối với phần diện tích trong hạn mức, 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức, 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức; đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng thuế suất là 0,03%.

Từ ngày 1/1/2010 đến nay, Quốc hội không điều chỉnh mức thuế suất thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Luật thuế SDĐPNN và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng quy định các trường hợp miễn thuế và giảm 50% số thuế phải nộp, trong đó có đất trong hạn mức của hộ nghèo, đất trong hạn mức tại địa bàn điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2019 của Quốc hội về quy định miễn thuế SDĐPNN đối với hộ gia đình, cá nhân có số thuế phải nộp hàng năm từ năm mươi nghìn đồng trở xuống.

Bộ Tài chính cho biết, căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 5/11/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai thực hiện Kết luận số 190KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chính phủ đã có Báo cáo số 71/BC-CP ngày 16/3/2023 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 81.

Trong đó, Chính phủ đã báo cáo kết quả rà soát, nghiên cứu đối với Luật thuế SDĐPNN (trong đó đánh giá về thuế suất thuế SDĐPNN); Luật thuế SDĐPNN và đề xuất xây dựng dự án Luật thuế bất động sản, dự kiến đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 10/2024 và thông qua tại kỳ họp tháng 5/2025.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài chính hiện đang nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền đề xuất hoàn thiện chính sách thuế sử dụng đất nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến bất động sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021 – 2030.

Tác giả: Tuệ Minh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến