Dòng sự kiện:
Các khoản vay phát hành trái phiếu hạch toán theo giá trị mệnh giá
06/07/2021 21:12:57
Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 2 của Thông tư số 81/2020/TT-BTC và Thông tư số 342/2016/TT-BTC.

Trong đó quy định, các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, công trái được hạch toán kế toán theo giá trị mệnh giá.

Các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, công trái, được hạch toán kế toán theo giá trị mệnh giá. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP.

Theo dự thảo, sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 2 Thông tư số 81/2020/TT-BTC và Thông tư số 342/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau: các khoản vay thông qua phát hành trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, công trái xây dựng Tổ quốc được hạch toán kế toán theo giá trị mệnh giá.

Trường hợp có phát sinh chênh lệch giá bán trái phiếu, tín phiếu Kho bạc, công trái xây dựng Tổ quốc so với giá trị mệnh giá, chênh lệch giữa giá trị mệnh giá gốc trái phiếu được mua lại và giá mua lại, thì số chênh lệch được kế toán theo dõi trên tài khoản riêng.

Cuối năm, căn cứ vào số dư tài khoản riêng nêu trên, trường hợp chênh lệch dương thì hạch toán giảm tương ứng chi trả nợ lãi của ngân sách, trường hợp chênh lệch âm được hạch toán tăng chi trả nợ lãi của ngân sách.

Đối với các khoản phát sinh chênh lệch giá trị mệnh giá của trái phiếu bị hoán đổi và trái phiếu được hoán đổi, kế toán không hạch toán vào thu, chi ngân sách nhà nước; trường hợp chênh lệch dương thì hạch toán giảm dư nợ vay của ngân sách, trường hợp chênh lệch âm hạch toán tăng dư nợ vay của ngân sách.

Dự thảo thông tư đang được lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành./.

Tác giả: Minh Anh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến