Dòng sự kiện:
Cải cách thuế giai đoạn 2016-2018: Cơ cấu thu ngân sách chuyển biến tích cực
30/03/2019 10:30:15
Tổng cục Thuế vừa có báo cáo đánh giá kết quả cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016-2018 với kết quả chuyển biến tích cực trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước và cải cách thủ tục hành chính.

Ngành Thuế đã triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn và đạt được một số kết quả quan trọng. 

Thu nội địa chiếm tỷ trọng cao

Theo Tổng cục Thuế, trong giai đoạn 2016-2018, ngành Thuế đã triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách quản lý thuế trung hạn và đã đạt được một số kết quả quan trọng. Theo đó, hệ thống chính sách thuế đã được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, bao quát cơ bản các nguồn thu cần điều tiết trong nền kinh tế đảm bảo cân đối thu chi phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2016-2018, tỷ lệ huy động thu ngân sách nhà nước bình quân trên GDP đạt 24,9%, trong đó tỷ lệ huy động từ thuế, phí đạt 21% GDP (giảm so với giai đoạn 2011-2015 là 21,6% nhằm hướng tới giảm dần tỷ lệ huy động từ thuế và phí). Cơ cấu thu ngân sách nhà nước có chuyển biến tích cực với việc thu nội địa chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng thu, đạt 76,6% (giai đoạn 2006-2010 là 58,9%, giai đoạn 2011-2015 là 67,8%). Theo Tổng cục Thuế, tỷ lệ này cơ bản đảm bảo theo đúng định hướng chiến lược cải cách hệ thống thuế là tăng dần tỷ trọng từ nguồn thu trong nước để bù đắp thuế xuất nhập khẩu giảm do tham gia hội nhập quốc tế ngày càng sâu và sự lên xuống thất thường của giá dầu do sự can thiệp của các nước lớn.

Đáng chú ý, cơ cấu thu trong tổng thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) theo thành phần kinh tế trong 3 năm qua có thay đổi: thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh là 19,2% (giai đoạn 2006-2010 là 18%, giai đoạn 2011-2015 là 18,6%); thu từ doanh nghiệp đầu tư nước ngoài là 18,2% (giai đoạn 2006-2010 là 18,07%, giai đoạn 2011-2015 là 19%); thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước là 16,1% (giai đoạn 2006-2010 là 30,5%, giai đoạn 2011-2015 là 26%).

Bên cạnh việc quản lý sát nguồn thu, ngành Thuế đã có những bước tiến lớn trong cải cách thể chế, tiến hành rà soát, hoàn thiện các quy định để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc áp dụng quản lý rủi ro, xây dựng và hoàn thiện các quy định chống chuyển giá, chế độ kế toán nội địa.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Trong thời gian qua, ngành Thuế đã tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch nhằm tạo thuận lợi, giảm chi phí, thời gian của người nộp thuế trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế: Giảm tần suất kê khai, nộp thuế, chi phí của người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế nhằm tạo thuận lợi và giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, người dân và được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Ba năm vừa qua cũng là giai đoạn ngành thuế đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ điện tử trên toàn quốc. Tính đến hết năm 2018 đã có 697.963 doanh nghiệp đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử (đạt tỷ lệ 99,83%); 686.315 doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ nộp thuế điện tử với cơ quan thuế (đạt tỷ lệ 98,16%) và 673.516 doanh nghiệp hoàn thành việc đăng ký với ngân hàng (chiếm tỷ lệ 96,33% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động). Chỉ tính riêng trong năm 2018, các doanh nghiệp đã thực hiện 3.028.980 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là 583.597 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2016-2018, ngành Thuế đã đẩy mạnh việc nghiên cứu để trình các cấp có thẩm quyền ban hành các quy định để tiến tới áp dụng hoá đơn điện tử, hoá đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, góp phần giảm thời gian, chi phí cho người nộp thuế, hạn chế các hành vi gian lận về hoá đơn, nâng cao hiệu quả quản lý thuế.

Trong giai đoạn 2016-2018, ngành thuế đã kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy theo hướng tăng cường năng lực thực thi, triển khai nhiệm vụ, tinh gọn đầu mối, phù hợp với công tác quản lý và tình hình thực tế tại từng địa bàn. Theo đó, ngành thuế đã tham mưu, trình Bộ Tài chính ban hành các văn bản pháp quy nhằm cụ thể hoá Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg với mục tiêu đến hết năm 2020 thu gọn còn 420 chi cục thuế, giảm 291 chi cục. Trong năm 2018, đã triển khai điểm tại 6 cục thuế với việc hợp nhất 34 chi cục thuế thành 16 chi cục thuế khu vực. Kết quả triển khai thí điểm sẽ là căn cứ thực tiễn quan trọng để ngành thuế xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sắp xếp 57 cục thuế còn lại.

Bên cạnh đó, toàn ngành cũng tiếp tục thực hiện tinh gọn đầu mối các phòng thuộc Tổng cục Thuế, cục thuế và các đội thuế thuộc chi cục thuế. Tính đến 31/12/2018, bộ máy của toàn ngành có 17 vụ, đơn vị và 3 ban mềm với 20 phòng tại cơ quan Tổng cục Thuế (giảm 27 Phòng), 63 cục thuế các tỉnh, thành phố với 789 phòng, 693 chi cục thuế và 4.870 đội thuế (giảm 18 chi cục thuế và 203 đội thuế).

Theo báo Hải Quan

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến