Dòng sự kiện:
Cấm người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng lập doanh nghiệp trong 9 lĩnh vực
03/08/2023 15:30:25
Sau khi nghỉ công tác, người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng không được thành lập doanh nghiệp liên quan 9 lĩnh vực, trong đó có quy hoạch xây dựng, kiến trúc, nhà ở, vật liệu xây dựng…

Nội dung này được đề cập trong Thông tư 05 của Bộ Xây dựng, quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần... sau khi thôi chức vụ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.

Thông tư này áp dụng đối với người có chức vụ, quyền hạn sau khi thôi chức vụ thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Xây dựng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Người có chức vụ thuộc Bộ Xây dựng không được lập doanh nghiệp trong 9 lĩnh vực sau khi nghỉ công tác (Ảnh minh họa: HBC).

Thông tư quy định 9 lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành, gồm:

1 - Quy hoạch xây dựng, kiến trúc

2 - Hoạt động đầu tư xây dựng

3 - Phát triển đô thị

4 - Hạ tầng kỹ thuật

5 - Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản

6 - Vật liệu xây dựng

7 - Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng

8 - Quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

9 - Chương trình, dự án, đề án thuộc các lĩnh vực được quy định tại các mục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Về thời hạn, Thông tư nêu rõ, trong thời hạn đủ 24 tháng kể từ ngày thôi chức vụ, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong các lĩnh trên không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Quy định này không áp dụng với lĩnh vực Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng; quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trong thời hạn đủ 12 tháng kể từ ngày thôi chức, người có chức vụ, quyền hạn công tác trong lĩnh vực Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực xây dựng; quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ… không được thành lập doanh nghiệp và giữ chức danh quản lý, điều hành.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 20/9.

Tác giả: Hoài Thu

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến