Dòng sự kiện:
Chiều 12/11, Nghệ An có 49 ca dương tính với COVID-19, trong đó 13 ca cộng đồng
12/11/2021 20:11:41
Từ 6h00 đến 18h00 ngày 12/11, Nghệ An ghi nhận 49 ca dương tính mới với COVID-19 tại 10 địa phương. Trong đó, có 13 ca cộng đồng (Nghi Lộc: 10, Hưng Nguyên: 3), 36 ca đã được cách ly từ trước.

1.Bệnh nhân N.V.Đ, nam, sinh 1970. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Trung, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.D.H (Nghi Diên, Nghi Lộc) đã được công bố bản tin sáng nay. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

2.Bệnh nhân H.T.P, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: xóm 1, Hưng Trung, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là vợ của Bệnh nhân N.V.Đ được công bố cùng lúc. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

3.Bệnh nhân N.V.C, nam, sinh 1985. Địa chỉ: xóm 6, Hưng Trung, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.Đ được công bố cùng lúc. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

4.Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1995. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

5.Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh 2001. Địa chỉ: Xã Đoài Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

6. Bệnh nhân N.T.H, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

7. Bệnh nhân N.L.T.Đ, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

8. Bệnh nhân N.G.B, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghị Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

9. Bệnh nhân N.A.Q, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

10. Bệnh nhân N.V.D, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

11. Bệnh nhân N.D.Đ, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.D.H đã được công bố trong bản tin sáng nay. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

12. Bệnh nhân N.V.K, nam, sinh 1949. Địa chỉ: Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của L.V.T được công bố cùng lúc. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

13. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1956. Địa chỉ: Quyết Thắng, Nghi Diên, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.T được công bố cùng lúc. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

14. Bệnh nhân P.Đ.N, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Trung đô, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.H (Hà Tĩnh) đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Quân Y 4, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

15. Bệnh nhân N.T.P, nữ, sinh 1988. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 Bệnh nhân H.Đ.T (sinh 2012) đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tại BVDC số 3 và lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Tỉnh. Ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

16. Bệnh nhân N.H.H, nam, sinh 1950. Địa chỉ: Nghi Trung, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẩu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

17. Bệnh nhân N.H.T, nam, sinh 1965. Địa chỉ: Nghi Trung, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

18. Bệnh nhân N.Đ.T, nam, sinh 1988. Địa chỉ: Xuân Tân, Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là con và là F1 của Bệnh nhân N.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

19. Bệnh nhân N.H.T, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Xóm 5, Nam Anh, Nam Đàn. Bệnh nhân là con và là F1 của Bệnh nhân N.H.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu 2 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

20. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1969. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

21. Bệnh nhân B.V. N, Nam, sinh 1968. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

22. Bệnh nhân N.X.S, nam, sinh 1968. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

23. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

24. Bệnh nhân B.Đ.T, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Tân Thành, Tam Hợp, Quỳ Hợp. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

25. Bệnh nhân V.T.Đ, nữ, sinh 1954. Địa chỉ: Ngọc Đường, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 cuả Đ.T.K đã được công bố trước đó. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu PCR lần 2 gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với virut SARS-CoV-2.

26. Bệnh nhân Đ.T.Đ, nữ, sinh năm 1950. Địa chỉ: Ngọc Đường, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 khẳng định dương tính với virut SARS-CoV-2.

27. Bệnh nhân N.K.L, nam, sinh năm 2006. Địa chỉ: Ngọc Đường, Nghi Hoa, Nghi Lộc, Nghệ An. Bệnh nhân là F1 của V.T.T đã được công bố trước đó. Ngày 7/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả khẳng định dương tính với virut SARS-CoV-2.

28. Bệnh nhân N.T.T.L, nữ ,sinh năm 2010. Địa chỉ: xóm Đông Nam, Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của V.H.L đã được công bố trước đó. Ngày 05/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với virut SARS-CoV-2.

29. Bệnh nhân T.D.D , nữ, sinh 2007. Địa chỉ: xóm 7, Nghi Phương, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của N.T.H đã được công bố trước đó. Ngày 9/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

30. Bệnh nhân N.K.H, nam, sinh 2000. Địa chỉ: xóm 7, Nghi Phương, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.D đã được công bố trước đó. Ngày 9/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẩu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

31. Bệnh nhân N.Đ.L, nam, sinh 1954. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của L.T.L đã được công bố trước đó. Ngày 9/11 Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

32. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1958. Địa chỉ: Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

33. Bệnh nhân N.V.S , nam, sinh 1967. Địa chỉ: Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

34. Bệnh nhân P.T.G, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: xóm Phúc Hòa, Long Xá, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là trường hợp F1. Ngày 6/11 Bệnh nhân được cách ly tại nhà và được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

35. Bệnh nhân N.T.T.L, nữ, sinh 1998. Địa chỉ: Xóm 9, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.N.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

36. Bệnh nhân T.Q.C, nam, sinh 1969. Địa chỉ: Xóm 2, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Sản nhi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

37. Bệnh nhân T.V.H , nam, sinh 1977. Địa chỉ: Xóm 7, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.V.K đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Sản nhi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

38. Bệnh nhân A.V.T, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Xóm 7, xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của L.T.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Sản nhi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

39. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1969. Địa chỉ: xóm 3, Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.T đã được công bố trước đó. Ngày 8/11 Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

40. Bệnh nhân P.T.N.A, nữ, sinh 2021. Địa chỉ: Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của L.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu lại gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

41. Bệnh nhân N.T.H.H, nữ, sinh 1992. Địa chỉ: Nghi Hoa, Nghi Lộc. Bệnh nhân là trường hợp F1 tại BVDC số 3. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh. Ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

42. Bệnh nhân H.V.H, nam, sinh 1989. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là trường hợp F1 tại BVDC số 3. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu gửi BVĐK Tỉnh. Ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

43. Bệnh nhân B.T.V, nữ, sinh 1997. Địa chỉ: xóm Trung Bắc, Quang Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về đến Yên Thành ngày 09/11. Bệnh nhân được cách ly tập trung. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

44. Bệnh nhân L.V.T, nam sinh 1973. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bến Tre về Quế Phong ngày 29/10. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly của huyện và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

45. Bệnh nhân K.H.H, nam, sinh: 1977. Địa chỉ: Châu Kim, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Bến Tre về Quế Phong ngày 29/10. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly của huyện và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

46. Bệnh nhân L.V.C, nam sinh 1996. Địa chỉ; Thông Thụ, Quế Phong. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về Quế Phong ngày 3/11. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly của huyện và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

47. Bệnh nhân N.T.H, nữ 1998. Địa chỉ; Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu. Bệnh đi từ TPHCM về Quỳnh Lưu ngày 8/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 8/11 Bệnh nhân được test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định ơng tính với vi rút SARS-CoV-2.

48. Bệnh nhân N.T.L, nữ 1994. Địa chỉ: Quỳnh Yên, Quỳnh Lưu. Bệnh đi từ TPHCM về Quỳnh Lưu ngày 8/11. Bệnh nhân được cách ly tại nhà và được lấy mẫu test nhanh cho kết quả âm tính. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

49. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1986. Địa chỉ: Xóm Kèn, Châu Lộc, Quỳ Hợp. Bệnh nhân từ Đồng Nai về Quỳ Hợp ngày 9/11. Bệnh nhân được cách ly tại khu cách ly tập trung. Ngày 11/11 Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi, ngày 12/11 cho kết quả khẳng định dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến