Dòng sự kiện:
Chính phủ chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện nghị định về kinh doanh xăng dầu
27/10/2023 11:22:39
PTT Lê Minh Khái đề nghị các Bộ, cơ quan liên quan thống nhất các nội dung liên quan đến công thức giá, điều hành giá, tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở, quản lý, sử dụng giám sát Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Các Bộ ngành cần thống nhất việc tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở, quản lý, sử dụng giám sát Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Ngày 26/10, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã chủ trì họp với các Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ và đại diện Bộ Tư pháp liên quan về việc tiếp thu, giải trình ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Phó thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị các Bộ: Công thương, Tài chính, cơ quan thống nhất các nội dung liên quan đến công thức giá, điều hành giá, tính toán các khoản định mức trong giá cơ sở, quản lý, sử dụng giám sát Quỹ bình ổn giá và việc phân công nhiệm vụ cho các Bộ, cơ quan về các nội dung trên tại dự thảo Nghị định đã thực hiện theo kết luận của Thường trực Chính phủ.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, hoàn thiện một số nội dung kỹ thuật để phù hợp với quy định và khả thi trong triển khai thực hiện, không phát sinh vướng mắc.

Khi xây dựng Nghị định thay thế các Nghị định về kinh doanh xăng dầu (Quý II/2024) sẽ đánh giá, xem xét kỹ lưỡng việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trên.

"Bộ Công thương khẩn trương hoàn thiện Tờ trình xin ý kiến Chính phủ trước đối với 02 nội dung theo đề xuất của Bộn này, bao gồm: Việc giữ nguyên, không sửa đổi, bổ sung khoản 4, khoản 5 Điều 38 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 27 Điều 1 Nghị định số 95/2021/NĐ-CP (do Bộ Công thương sơ suất kỹ thuật khi trình Chính phủ)", Phó thủ tướng yêu cầu.

Cùng đó, bổ sung quy định về lộ trình triển khai hóa đơn điện tử cho phù hợp với tình hình thực tế, không để ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu và giao Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn theo quy định.

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu nhiều lần kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định mới về xăng dầu.

Các doanh nghiêp nói, họ gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh do quy định trong Nghị định luôn bất lợi đối với doanh nghiệp bán lẻ.

Tác giả: Thế Hải

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến