Dòng sự kiện:
Chính phủ gia hạn nộp thuế thu nhập cá nhân, VAT, tiền thuê đất
18/06/2024 16:18:04
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm nay.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm nay.

Theo Nghị định 64, đối tượng được gia hạn gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; xây dựng; sản xuất, chế biến thực phẩm, dệt; hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên; sản xuất đồ uống; vận tải kho bãi...

Bên cạnh đó còn có các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Cụ thể, Nghị định 64 gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng (VAT) phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo tháng) và kỳ tính thuế quý II/2024, quý III/2024 (đối với trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên.

Thời gian gia hạn là 5 tháng đối với số thuế VAT của tháng 5, tháng 6 và quý II/2024. Và thời gian gia hạn là 4 tháng đối với số thuế VAT của tháng 7.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 64 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024 (Ảnh: Hữu Thắng).

Thời gian gia hạn là 3 tháng đối với số thuế VAT của tháng 8 và thời gian gia hạn là 2 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 9 và quý III/2024. Thời gian gia hạn được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên.

Theo đó, thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ngoài ra, Nghị định cũng gia hạn thời hạn nộp thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2024 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30/12 năm nay.

Đối với tiền thuê đất, Chính phủ quyết định gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 31/10.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 17/6 đến hết ngày 31/12. Sau thời gian gia hạn theo quy định trên, thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất được thực hiện theo quy định hiện hành.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến