Dòng sự kiện:
Chính phủ phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm nay
10/01/2022 09:44:26
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm nay.

Chính phủ phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm nay.

Trong đó, chủ đề điều hành năm nay của Chính phủ là đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển. Chủ đề này được cụ thể hóa thành 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành. Trong đó tập trung thực hiện 3 trọng tâm là khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động nguồn lực hợp tác công tư để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược.

Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 còn đề xuất 12 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên của Nghị quyết Chính phủ là tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội.

Trong đó, Chính phủ phấn đấu GDP tăng trưởng 6-6,5%; GDP bình quân đầu người đạt 3.900 USD; chỉ số giá tiêu dùng kiểm soát ở mức 4% và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Năm nay, Chính phủ còn tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách; phát triển đồng bộ, ổn định, bền vững các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, tiền tệ, lao động, khoa học công nghệ (KHCN), bất động sản...

Trong đó, Chính phủ tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý thị trường tài chính, chứng khoán phát triển lành mạnh, ổn định, an toàn; chủ động tham gia thị trường tài chính quốc tế; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19.

Một trong 12 nhiệm vụ năm nay của Chính phủ còn là đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số. Chính phủ sẽ khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn; tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện theo nguyên tắc hậu kiểm, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được xác định phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, khu vực, quốc tế; bảo đảm tiến độ quy hoạch, xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm. Chính phủ khuyến khích phát triển hạ tầng thương mại gắn với đa dạng hóa mô hình phân phối hiện đại, hạ tầng bưu chính, viễn thông, logistics.

Việc phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị được thúc đẩy phát triển và đẩy nhanh hơn nữa tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch. Chính phủ phấn đấu cơ bản hoàn thành phê duyệt trong năm 2022 các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh triển khai các quy hoạch, kế hoạch, đề án về phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị khu kinh tế ven biển.

Hoạt động sử đụng đất đai, tài nguyên đảm bảo hiệu quả. Trong đó, chú trọng phát triển các ngành kinh tế biển, điện gió ngoài khơi; quản lý bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước.

Tác giả: Ngọc Hà

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến