Dòng sự kiện:
Chủ tịch Quốc hội: Các Nghị quyết của HĐND phải sát thực tiễn, mang tính dẫn dắt
13/07/2022 13:02:53
Sáng nay (13/7), HĐND tỉnh Phú Thọ đã khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự phiên khai mạc kỳ họp.

Cùng dự có Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Trưởng ban Công tác Đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh.

Mục tiêu, chính sách phải được lượng hóa, dễ triển khai và dễ giám sát, kiểm tra

Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ Bùi Minh Châu cho biết, sau khi cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ đã có những chuyển biến tích cực; an ninh, quốc phòng được ổn định và giữ vững. Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội duy trì ở mức tăng cao, như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, giá trị xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện; các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công, cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính có tiến bộ rõ nét.

Các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp đạt năng suất, sản lượng khá; hoạt động sản xuất công nghiệp tiếp tục đà phục hồi nhanh. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc; đặc biệt tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp, tổ chức thành công 01 bảng thi đấu vòng loại và 01 trận bán kết môn bóng đá nam SEA Game 31, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với bạn bè quốc tế và nhân dân cả nước. Công tác dân tộc, tôn giáo, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, đời sống người dân tiếp tục được cải thiện.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua và cho rằng, trong thành công chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của HĐND, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ.

Để phát huy những thế mạnh, tiềm năng phát triển của tỉnh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, đảng bộ chính quyền tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 các chương trình hành động đã được phê duyệt để triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ.
Các chính sách được ban hành cần chú trọng, nhóm giải pháp ngoài phát huy lợi thế, so sánh, mang tính đặc thù riêng của một tỉnh Trung du miền núi còn phải hướng tới tính liên kết vùng.
Hoàn thiện thể chế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng sản xuất đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Quan tâm phát triển kinh tế đồng bộ, phát triển văn hóa và xã hội theo hướng bảo vệ môi trường. Chú trọng phát triển công nghiệp sạch, góp phần vừa phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa riêng có của quê hương đất tổ Hùng Vương.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, tỉnh Phú Thọ cần tập trung quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, các luật, nghị quyết của Quốc hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục để thống nhất nhận thức tư tưởng, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, tạo sự nhất trí cao đồng thuận của nhân dân trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn, g phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

HĐND các cấp tỉnh Phú Thọ chủ động nghiên cứu, đề xuất những quyết sách để sớm cụ thể hóa các chủ trương định hướng lớn của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2000 tầm nhìn đến năm 2045, cũng như các nghị quyết của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để thực hiện tốt nhiệm vụ này đòi hỏi các nghị quyết của HĐND phải có tính chủ động, được chuẩn bị bài bản từ sớm, từ xa, có tính khả thi cao, sát với thực tiễn, mang tính dẫn dắt và tính dự báo chính xác. Mục tiêu, chính sách phải được lượng hóa, các giải pháp và công cụ, chính sách phát triển kinh tế xã hội phải rất cụ thể rõ ràng, dễ triển khai và dễ giám sát, kiểm tra,  bám sát thực tiễn của cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên khai mạc

Với lịch sử phát triển lâu đời Phú Thọ là miền đất của những di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh, các giá trị văn hóa vật thể. Vì vậy, các cấp chính quyền, trong đó có HĐND cần tăng cường bảo tồn, giáo dục, truyền thụ, phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là nguồn động lực nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng và văn minh như tinh thần chỉ đạo của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc tháng 11/2021.

HĐND là nơi kiểm chứng việc tuân theo pháp luật

Khẳng định, cùng với Quốc hội, HĐND là thiết chế quan trọng của bộ máy nhà nước nhằm hiện thực hóa thể chế dân chủ và bản chất Nhà nước của dân, do dân và vì dân mà Đảng ta đã kiên trì lựa chọn trong suốt gần một thế kỷ qua, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, cử tri và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc đầy đủ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND.

HĐND các cấp cũng cần chủ động tích cực thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng phát huy dân chủ, ngày càng công khai, minh bạch gần dân hơn, tăng cường tính pháp quyền, ngày càng chuyên nghiệp hiện đại, hiệu lực và hiệu quả. Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động tiếp tục rà soát, kiến nghị với cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức hoạt động của Hội đồng nhân dân sao cho hoạt động của Hội đồng nhân dân phải thể hiện rõ phương châm “Ý Đảng hợp với lòng dân” và là nơi kiểm chứng việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân và của công dân địa phương.

Phát huy vai trò của Đảng Đoàn HĐND trong việc chủ động xây dựng kế hoạch và đề xuất với cấp ủy cho ý kiến về định hướng chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân cho cả một nhiệm kỳ. Nhất là chương trình ban hành Nghị quyết, nhằm tạo sự chủ động từ sớm, từ xa để thể chế hóa cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Giải quyết tốt các vấn đề vừa cấp thiết, vừa đáp ứng được yêu cầu nguyện vọng của đông đảo nhân dân, yêu cầu đòi hỏi của cuộc sống và sự phát triển lâu dài của tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả và điều hành đất nước bằng pháp luật và thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống năng lực quản trị quốc gia và hội nhập quốc tế.

Nhấn mạnh lại một lần nữa rằng, công tác cán bộ luôn được Đảng ta nhấn mạnh có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định sự thành công của cách mạng, là “khâu theo chốt của then chốt”, là “cái gốc của mọi công việc”, Chủ tịch Quốc hội chỉ đạo, Thường trực HĐND tỉnh cần bám sát chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch đại biểu HĐND, nhất là đại biểu HĐND chuyên trách cho nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định và hướng dẫn của Đảng; triển khai rà soát, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng cán bộ cho các khóa tiếp theo./.

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến