Dòng sự kiện:
Chứng khoán Agribank báo lãi gấp đôi cùng kỳ quý II/2022
19/07/2023 07:32:47
Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn cùng chi phí hoạt động giảm khiến Chứng khoán Agribank báo lãi sau thuế đạt hơn 42 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

CTCP Chứng khoán Agribank (Agriseco - HoSE: AGR) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu hoạt động đạt hơn 87 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý II, hoạt động tự doanh của Agriseco có phần kém hiệu quả. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt con số 8 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước.

Thêm vào đó, mảng môi giới của công ty cũng chứng kiến mức đi lùi 33% còn 13 tỷ đồng, tương tự, lãi từ các khoản cho vay và phải thu mặc dù chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu cũng giảm 6% xuống còn hơn 37 tỷ đồng.

Trái chiều, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) chủ yếu là tiền gửi và trái phiếu chưa niêm yết tăng mạnh 82% lên 24 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của Agriseco cũng giảm mạnh 88% về 6 tỷ đồng, nhờ lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL giảm 75% chỉ còn 2 tỷ đồng, cùng kỳ là 8 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản chi phí từ mảng môi giới chứng khoán cũng giảm 24% so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ mọi khoản chi phí, Chứng khoán Agribank ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 42 tỷ đồng trong quý II/2023, tăng tới 93%, gần gấp đôi so với cùng kỳ 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của Agriseco giảm 9% xuống còn 172 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng, tăng 19% so với quý II/2022.

Năm 2023, Agriseco đặt kế hoạch doanh thu hoạt động 440 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 182 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện trong nửa đầu năm 2023, công ty đã hoàn thành 39% chỉ tiêu doanh thu và 59% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/6/2023, tổng tài sản của công ty đạt 3.044 tỷ đồng, tăng 239 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2023. Trong đó riêng mục các khoản cho vay đã chiếm tỉ trọng 45%, đạt 1.371 tỷ đồng.

Danh mục tự doanh của công ty đạt con số 325 tỷ đồng, tăng 270 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2023, bao gồm 40 tỷ đồng mục các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và 285 tỷ đồng mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS). Tuy nhiên, công ty không có thuyết minh danh mục cụ thể các cổ phiếu đang nắm giữ.

Tại mục các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM), Agriseco nắm giữ 1.107 tỷ tiền gửi có kỳ hạn và hơn 5 tỷ đồng là trái phiếu chưa niêm yết.

Còn danh mục các khoản cho vay, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán của khách hàng tại quý II đạt 1.387 đồng, trong đó gốc cho vay hoạt động ký quỹ (margin) đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 362 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2023. Khoản tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán theo phương thức CTCK quản lý gần 460 tỷ đồng.

Về cơ cấu nợ, nợ phải trả của Agriseco đạt hơn 610 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng lớn nhất là 380 tỷ đồng nợ vay tài chính ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt 2.434 tỷ đồng.

Tác giả: Phạm Hồng Nhung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến