Dòng sự kiện:
Chứng khoán MB có thêm gần 1.600 tỷ đồng dư nợ vay margin
15/07/2023 09:05:40
Chứng khoán MB báo lãi sau thuế quý II/2023 tăng nhẹ, đạt 124 tỷ đồng, trong đó cho vay hoạt động ký quỹ tăng 1.600 tỷ đồng trong 3 tháng lên 168 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán MB (HoSE: MBS) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với doanh thu hoạt động đạt gần 401 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý II, hoạt động tự doanh của MBS kém hiệu quả. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 12% về 71 tỷ đồng. Mảng môi giới của công ty cũng chứng kiến mức đi lùi 22% còn gần 136 tỷ đồng, tương tự, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 28% xuống còn hơn 139 tỷ đồng.

Trong khi đó, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) dù chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ trong tổng doanh thu, nhưng tăng 33% lên 46 tỷ đồng.

Ngược chiều, chi phí hoạt động của MBS giảm mạnh 41% về 119 tỷ đồng, nhờ lỗ từ các tài sản tài chính FVTPL giảm 91% còn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, các khoản chi phí từ các mảng tự doanh, môi giới chứng khoán và tư vấn tài chính cũng giảm lần lượt 35%, 22% và 69% so với cùng kỳ.

Sau khi khấu trừ mọi khoản chi phí, Chứng khoán MBS lãi sau thuế tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ 2022 lên 124 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của MBS giảm 34% từ mức 1.122 tỷ đồng của quý II/2022 xuống còn 737 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỷ đồng, cũng giảm khoảng 24% so với thực hiện cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, MBS đặt kế hoạch doanh thu hoạt động 2.700 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện trong nửa đầu năm 2023, công ty đã hoàn thành 27% chỉ tiêu doanh thu và 17% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán, tại ngày 31/6/2023, tổng tài sản của công ty đạt 10.760 tỷ đồng, tăng 119 tỷ đồng so với hồi đầu năm 2023.

Trong đó, mục các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 1.600 tỷ đồng so với con số hồi đầu năm, còn 967 tỷ đồng, bao gồm 690 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi, 268 tỷ đồng trái phiếu và hơn 6 tỷ đồng cổ phiếu.

Ở khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) có sự tăng nhẹ 273 tỷ đồng lên hơn 2.492 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Ngoài ra, MBS còn có hơn 1.474 tỷ đồng tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) với 1.256 tỷ đồng trái phiếu, 118 tỷ đồng cổ phiếu và 100 tỷ đồng chứng chỉ quỹ.

Ở danh mục các khoản cho vay, dư nợ cho vay margin và ứng trước tiền bán của khách hàng tại quý II đạt 5.326 đồng, tăng 41% so với hồi đầu năm và tăng gần 1.600 tỷ so với cuối quý I, trong đó gốc cho vay hoạt động ký quỹ (margin) đạt 168 tỷ đồng, giảm 36% so với hồi đầu năm 2023.

Tác giả: Phạm Hồng Nhung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến