Dòng sự kiện:
CII bị ế 2/3 số trái phiếu chào bán
12/11/2020 17:29:56
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã CII, sàn HoSE) vừa hoàn tất thêm 1 đợt phát hành trái phiếu.

Phần lớn vốn trái phiếu dược sử dụng đầu tư các dự án hạ tầng và bất động sản

Đây là loại trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền.

Mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng/trái phiếu, thời hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất 11%/năm, trả lãi 6 tháng 1 lần.

Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến từ đợt phát hành này là hơn 1.194 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty chỉ bán được 32,98% số trái phiếu chào bán.

Với kết quả này, số tiền mà CII huy động được là gần 394 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí phát hành, tổng thu ròng là hơn 393 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành, tổng nợ của CII là hơn 16,5 nghìn tỷ đồng, tổng vốn cổ phần là 2.831,7 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần là trước và sau đợt phát hành theo đó đã tăng từ 5,69 lần lên 5,83 lần.

Tính đến hết tháng 9/2020, tổng dư nợ trái phiếu của Công ty mẹ CII khoảng 6.615 tỷ đồng.  Số dư nợ trái phiếu có kỳ hạn phải trả từ 2 năm trở lên hiện chiếm khoảng 82% tổng dư nợ trái phiếu. Phần lớn số tiền thu về sử dụng cho các dự án đầu tư bất động sản và cầu đường của Công ty.

Về hành lang pháp lý đối với trái phiếu doanh nghiệp hiện nay, Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ban hành cuối năm 2018 đã thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn từ trái phiếu trong giai đoạn từ 2019 đến nay.

Theo Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), trong năm 2019, tổng số trái phiếu doanh nghiệp phát hành là 280.141 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2018. Lượng phát hành lớn trong năm cũng khiến quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng từ 9% GDP (2018) lên khoảng 11,3% GDP (2019), tổng lượng trái phiếu lưu hành đạt gần 670.000 tỷ đồng.

Tháng 7/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163, theo đó, nền tảng pháp lý cho trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục được củng cố, tạo thuận lợi hơn cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định 81 có hiệu lực từ 1/9/2020.

Nghị định 81 đã có những nội dung mới, bao phủ những “khoảng trống” mà Nghị định 163 trước đó chưa bao quát hết. Theo Nghị định 81, đối với trái phiếu không chuyển đổi hoặc trái phiếu không kèm theo chứng quyền, doanh nghiệp phát hành phải có thời gian hoạt động tối thiểu từ 1 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng phải có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện; cùng một số điều kiện như thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 3 năm liên tiếp trước đó, đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính…

Đối với phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu kèm chứng quyền, doanh nghiệp phát hành phải là công ty cổ phần; đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi phải cách nhau ít nhất sáu tháng. Trái phiếu chuyển đổi, chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu không được chuyển nhượng trong tối thiểu 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành…

Tác giả: Chí Tín

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến