Dòng sự kiện:
Cơ điện lạnh REE lên kế hoạch tăng vốn điều lệ sau 6 năm
11/03/2022 11:00:44
REE đã duy trì vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng từ năm 2016 đến nay và sẽ hướng đến lộ trình tăng dần vốn điều lệ và giữ vai trò chủ đạo là công ty mẹ holdings đa ngành.

Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (HoSE: REE) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Theo đó, Hội đồng quản trị sẽ trình phương án chia cổ tức năm 2021 tỉ lệ 25%, gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu.

Thời điểm thực hiện chia cổ tức là vào quý II/2022, số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 46,3 triệu đơn vị và số tiền chi ra là 309 tỷ đồng.

Trong giai đoạn từ 2017-2020, REE chủ yếu trả cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ dao động từ 16-18%. Ban lãnh đạo lý giải trong năm 2020 đã thực hiện tái cấu trúc các mảng hoạt động theo hướng tập đoàn và thành lập các công ty holding theo lĩnh vực bao gồm năng lược (REE Energy), nước sạch (REE Water), bất động sản (REE land).

Trước tái cấu trúc, mảng điện đóng góp chính trong tỉ trọng tổng tài sản và lợi nhuận. REE Energy có vốn điều lệ 6.380 tỷ đồng gấp đôi so với công ty mẹ là 3.100 tỷ đồng. Vốn điều lệ REE Water ở mức 1.630 tỷ đồng và REE Land là 915 tỷ đồng, nhỏ hơn nhiều so với vốn điều lệ của công ty mẹ.

Hội đồng quản trị nhận thấy công ty mẹ đã duy trì vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng từ 2016 đến nay và cần hướng tới tăng dần lên để giữ vai trò chủ đạo là công ty mẹ holding đa ngành.

Năm 2022, Cơ điện lạnh REE đặt kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 12% đến 15% so với 2021. HĐQT cho rằng với mức tăng trưởng lợi nhuận duy trì hàng năm 15%, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến được duy trì sau khi tăng vốn điều lệ qua trả cổ tức cổ phiếu tỉ lệ 15%.

Năm trước, công ty ghi nhận doanh thu thuần tăng 15% lên 5.810 tỷ đồng, song doanh thu tài chính giảm và các chi phí tăng lên, lợi nhuận sau thuế đạt 2.136 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích, động viên nhân viên quản lý, Hội đồng quản trị trình dùng 1 triệu cổ phiếu quỹ để bán lại cho nhân viên quản lý có thành tích kinh doanh năm 2022 xuất sắc. Giá bán cố định 10.000 đồng/cp, thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2023.

Ngoài ra, HĐQT cũng đề xuất thu lao năm 2022 cho HĐQT và các Ủy ban trực thuộc là 11 tỷ đồng, tăng gần 53% so với mức được duyệt năm trước (7,2 tỷ đồng) và tăng 57% so với mức đã chi năm 2021 (hơn 7 tỷ đồng).

Theo lý giải của công ty, Hội đồng quản trị phải có 1 thành viên Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hoạt động chuyên trách toàn thời gian trong giai đoạn chuyển giao tổng giám đốc điều hành và có thể suốt thời gian sau này do quy mô hoạt động của tập đoàn rộng lớn hơn.

Đồng thời, HĐQT phải có các ủy ban như chiến lược, kiểm toán, lương thưởng và nhằm thu hút các thành viên độc lập đủ bề dày kinh nghiệm, chuyên môn cao trong các lĩnh vực hoạt động.

Ngoài ra, REE còn trình đại hội cổ đông thông qua tỉ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại doanh nghiệp là 49% vốn, đồng thời bổ sung quy định này vào điều lệ của công ty khi được chấp thuận.

Vừa qua, Hội đồng quản trị đã thông qua chủ trương góp 100% vốn, tương đương 868 tỷ đồng, để thành lập Công ty TNHH Điện gió REE Trà Vinh. Theo đó, công ty Điện gió REE Trà Vinh có chức năng chính là sản xuất, truyền tải và phân phối điện, trụ sở của công ty được đặt tại tỉnh Trà Vinh. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý I và quý II/2022.

Nhà máy có công suất 48 MW, gồm 12 turbin gió đặt tại vùng bãi bồi tại xã Trường Long Hòa. Dự án được xây dựng trên diện tích 1.226 ha, sản lượng điện dự kiến là 158 triệu kWh/năm.

Công ty sẽ sử dụng toàn bộ tài sản thuộc nhà máy điện gió số 3 tại vị trí V1-3 thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh theo giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển giao chính thức thuộc sở hữu của REE để góp vốn và chuyển giao cho Điện gió REE Trà Vinh.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản dự án nhà máy điện gió V1-3 dự kiến gần 2.137 tỷ với nợ vay gần 1.268 tỷ tương ứng với tài sản ròng gần 869 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Huỳnh Thanh Hải thực hiện toàn bộ các thủ tục thành lập công ty con và ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện việc chuyển quyền sở hữu toàn bộ tài sản góp vốn sang công ty con. REE cũng sẽ chuyển giao toàn bộ nợ vay vào tài sản thế chấp cho công ty con.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến