Dòng sự kiện:
Cổ phiếu Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) bị đưa vào diện cảnh báo từ 28/5
24/05/2021 13:42:04
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Mã chứng khoán TDH - sàn HOSE) vào diện cảnh báo.

Theo đó, HOSE quyết định đưa cổ phiếu TDH vào diện cảnh báo từ ngày 28/5 do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2020 là -363,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới ngày 31/12/2020 là -142,99 tỷ đồng.

Theo đó, doanh nghiệp công bố báo cáo kiểm toán năm 2020 với doanh thu giảm 4,5 tỷ đồng, tương ứng giảm 0,2% về còn 1.961 tỷ đồng; lợi nhuận của công ty mẹ giảm thêm 333,1 tỷ đồng từ lỗ 30 tỷ đồng lên lỗ 363 tỷ đồng. Việc tăng lỗ chủ yếu do chi phí doanh nghiệp tăng thêm 307 tỷ đồng, từ mức 96 tỷ đồng lên 403 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thuyết minh chủ yếu do việc tăng dự phòng nợ phải thu khó đòi từ 4,7 tỷ đồng lên 307,7 tỷ đồng.

Kiểm toán cho biết, TDH đã ghi nhận khoản phải nộp theo quyết định ngày 25/12/2020 của Cục thuế TP. HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính bao gồm thu hồi tiền thuế GTGT được hoàn cao hơn quy định và tiền chậm nộp thuế với tổng số tiền là 393,35 tỷ đồng. Đồng thời, TDH cũng đã ghi một khoản phải thu ngắn hạn khác tương ứng với số tiền nêu trên.

Dựa trên những thông tin trên, kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định cơ sở hạch toán kế toán đối với khoản phải thu ngắn hạn khác này.

Theo đó, kiểm toán không thể xác định được liệu có cần thiết phải điều chỉnh khoản mục này hay không và các ảnh hưởng liên quan có thể có đến báo cáo tài chính hợp nhất.

Tính tới 31/3/2021 với mức lỗ trong kỳ tăng thêm 363,4 tỷ đồng đã dẫn tới doanh nghiệp phải ghi nhận lỗ luỹ kế là 142,99 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong năm 2020 đã xoá đi toàn bộ lợi nhuận giữ lại trong nhiều năm của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 24/5, cổ phiếu TDH giảm 190 đồng về 7.400 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Vũ Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến