Dòng sự kiện:
Công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị UBCKNN xử phạt
03/04/2024 10:12:44
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tân Thành Long An - công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ngày 01/04/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 126/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tân Thành Long An (Trụ sở chính tại xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Được biết, Công ty Tân Thành Long An là công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trước đó, UBCKNN cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với một số công ty cũng có liên quan đến Vạn Thịnh Phát.

 Ảnh minh họa: KT

Cụ thể, UBCKNN phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với Công ty cổ phần Tân Thành Long An do có hành vi “không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật”.

Theo UBCKNN, Công ty cổ phần Tân Thành Long An không gửi nội dung công bố thông tin (CBTT) định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2023, Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện bán niên 2023, Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; gửi nội dung CBTT không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về kết quả chào bán trái phiếu của doanh nghiệp đối với mã trái phiếu TLACH2126001; gửi nội dung CBTT định kỳ không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021), quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Theo: VOV
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến