Dòng sự kiện:
Công ty Điện lực Nghệ An quyết tâm 'thực hành tiết kiệm, chống lãng phí'
28/02/2023 15:47:55
Năm 2022, dù phải đối diện với nhiều khó khăn thách thức nhưng Công ty Điện lực Nghệ An đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao.

Bước sang năm 2023, đứng trước những khó khăn thách thức mới, nhiệm vụ đặt ra cho CBCNV Công ty Điện lực Nghệ An là quyết tâm thực hiện chủ đề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

dien luc nghe an 1

Tại Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Bành Hồng Hiển – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PC Nghệ An, kêu gọi toàn thể CBCNV đơn vị triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”

Theo đó, ngay những tháng đầu năm 2023 Công ty Điện lực Nghệ An đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Năm 2023, Công ty Điện lực Nghệ An phấn đấu các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trọng yếu thực hiện điện thương phẩm đạt 4.600 Tr.kWh tăng 8,8% so với năm trước. Giá bán bình quân đạt 1.827,18 đ/kWh giảm 11,61 đ/kWh so với năm trước.  Tỷ lệ thu tiền điện đạt ≥ 99,8%, kiểm soát quản lý chặt chẽ dòng tiền. Chỉ số tiếp cận điện năng ≤ 5 ngày làm việc. Tỷ lệ tổn thất điện năng: £ 5,98 % giảm -0,45% so với năm 2022. Tỷ lệ KH thanh toán không dùng tiền mặt đạt 85 %. Tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đạt và vượt yêu cầu NPC giao. Độ tin cậy cung cấp điện tổng hợp chung (ĐTC kế hoạch + ĐTC sự cố) SAIDI:1850 Phút/KH/năm; SAIFI: 12,02 Lần/KH/Năm. Thực hiện đạt và vượt yêu cầu các chỉ tiêu quản lý kỹ thuật - vận hành, ĐTXD, SCL đúng tiến độ Tổng công ty giao.

Luôn nỗ lực nâng cao dịch vụ khách hàng và đem đến cho khách hàng những trải nghiệm hài lòng là một trong những yếu tố then chốt để Công ty Điện lực Nghệ An phát triển bền vững

Để đạt được mục tiêu trên, một số nhiệm vụ trọng tâm đã được Công ty Điện lực Nghệ An đề ra, cụ thể: Vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn; đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các dự án; tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng thông qua việc thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, kết nối với các nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến khách hàng và cộng đồng; phát huy cao nhất mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, thiên tai. Tiếp tục triển khai hiệu quả chuyển đổi số; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đảm bảo việc làm, đời sống người lao động; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường thực thi văn hóa doanh nghiệp và phong trào lao động sản xuất, công tác thi đua khen thưởng…

Tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi phí là một trong những nhiệm vụ nhiệm vụ quan trọng luôn được Ban lãnh đạo PC Nghệ An đặc biệt quan tâm

Ban giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An kêu gọi toàn thể CBCNV trong đơn vị phát huy truyền thống người công nhân ngành điện, quyết tâm phấn đấu với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để thực hiện đạt và hoàn thành xuất sắc kế hoạch 2023 đề ra, đưa Công ty tiếp tục phát triển vững mạnh, toàn diện, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Thúy Ngân

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến