Dòng sự kiện:
Công ty khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi sai phạm đấu thầu
05/06/2023 07:50:19
Doanh nghiệp này đã chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, là hành vi bị cấm được quy định tại điểm k khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013.

Nhiều sai sót, hạn chế

Ngày 4/6, ông Trần Văn Thừa, Phó Chánh thanh tra tỉnh Quảng Ngãi, có thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi trong hoạt động kinh doanh, dịch vụ và quản lý đầu tư xây dựng công trình, dự án từ 2019 đến 2021.

Về thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng, qua thanh tra Công trình sửa chữa, nâng cấp kênh N8-2 cho thấy, Công trình được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 697/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 về việc sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh năm 2019 để bố trí kinh phí thực hiện chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp 2019, giao Công ty tổ chức thực hiện tổng kinh phí là 2 tỷ đồng.

Công trình đã được phê duyệt quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng.

Công ty xác định đây là nguồn vốn hỗ trợ bố trí cho việc thực hiện các biện pháp phòng chống hạn, xâm nhập mặn phục vụ dân sinh, sản xuất nông nghiệp cho tính cấp thiết trong việc sữa chữa, nâng cấp cần thực hiện ngay để khắc phục hậu quả và thực hiện công tác phòng chống hạn hán, cung cấp nước sản xuất nông nghiệp đúng lịch thời vụ của nông nghiệp, phục vụ công tác chống hạn với mục tiêu hoàn thành trong năm 2019.

Tuy nhiên, trong hồ sơ dự án không có văn bản quyết định khẩn cấp của cấp có thẩm quyền nhưng Công ty lập dự án để quyết định đầu tư theo hình thức khẩn cấp là không đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu đối với Công trình sửa chữa, nâng cấp kênh N8-2, công ty thực hiện phân chia thành 4 gói thầu xây lắp để chỉ định thầu theo Điều 54 Nghị định 63/2014/NĐCP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu là chưa đảm bảo quy định.

“Việc chia nhỏ gói thầu là hành vi bị cấm được quy định tại điểm k khoản 6 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013. Sai phạm này phải được xử lý trách nhiệm của chủ đầu tư”, Kết luận Thanh tra ghi rõ.

Bên cạnh đó, kiểm tra việc thực hiện công tác lập, thẩm tra, thẩm định, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán 9/18 công trình cho thấy, chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây lắp nghiệm thu tăng giá trị công trình hơn 434 triệu đồng.

Nguồn kinh phí được UBND tỉnh cấp phát để phục vụ chống hạn, khắc phục thiên tai của các năm 2005, 2013, 2015, 2017, 2018 và 2019 còn tồn 485 triệu đồng đã hết nhiệm vụ chi, nhưng công ty không kịp thời thực hiện thủ tục hoàn trả ngân sách mà hạch toán vào tài khoản phải trả, phải nộp khác là chưa thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Ngân sách nhà nước.

Việc công ty xác định khoản tiền hỗ trợ tài chính đối với tiền điện vượt định mức tại các trạm bơm điện tăng so với thực tế tiền điện vượt định mức tại các trạm bơm điện trong 2 năm (2018 và 2019) số tiền 512 đồng là không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 73/2018/TT-BTC ngày 15/8/2018 hướng dẫn sử dụng nguồn tài chính trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước.

Năm 2021, công ty thực hiện chuyển nguồn số tiền 109 triệu đồng từ Quỹ khen thưởng sang Quỹ phúc lợi để sử dụng là không đúng mục đích của việc trích lập quỹ…

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi cũng có một số vi phạm khác trong việc thực hiện hợp đồng cấp nước cho Nhà máy sản xuất tinh bột mỳ Quảng Ngãi, chi nhánh Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan; về các khoản hỗ trợ tài chính từ ngân sách nhà nước; chấp hành nghĩa vụ về thuế giá trị gia tăng, quản lý tài sản và công nợ…

Làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm

Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành 12 quyết định thu hồi số tiền 1.482.882.000 đồng; đến nay, công ty đã thực hiện nộp vào Tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc nhà nước Quảng Ngãi 1.457.122.000 đồng, còn 25.760.000 đồng chưa thực hiện.

Thanh tra kiến nghị Giám đốc công ty nộp số tiền còn lại theo các Quyết định thu hồi ngân sách nhà nước của Chánh thanh tra tỉnh.

Áp dụng các biện pháp khắc phục việc thực hiện hợp đồng cung cấp nước cho Nhà máy sản xuất tinh bột mỳ Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật.

Thực hiện điều chỉnh hạch toán kế toán tài sản, công nợ, chi phí, doanh thu, thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách theo quy định và các sai sót nêu trong Kết luận thanh tra.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi cũng đề nghị Chủ tịch công ty chủ trì tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ có liên quan đến sai phạm đã nêu trong Kết luận thanh tra để có biện pháp xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm tập thể lãnh đạo công ty về trách nhiệm để xảy ra sai sót, tổng hợp kết quả báo cáo UBND tỉnh xem xét xử lý theo thẩm quyền.

“Chủ trì tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân qua các thời kỳ có liên quan đến sai phạm trong công tác đấu thầu của gói thầu xây lắp Công trình Sửa chữa, nâng cấp kênh N8-2 để xử lý theo quy định của pháp luật”, kết luận thanh tra nêu.

Ngoài ra, Thanh tra đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tỉnh tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan đến sai sót trong ngành, lĩnh vực được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với công ty trong hoạt động kinh doanh dịch vụ; việc hỗ trợ giá sản 7 phẩm dịch vụ công ích thủy lợi; các khoản hỗ trợ tài chính từ ngân sách Nhà nước.

Đơn vị chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi rà soát, tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Trung ương xem xét hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi chưa cấp đủ qua các năm cho công ty theo quy định.

Sở này tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đối với các khoản kinh phí hỗ trợ tài chính và các nguồn kinh phí khác… được UBND tỉnh hỗ trợ cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Quảng Ngãi.

Tác giả: Nguyễn Duy Cường

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến