Dòng sự kiện:
Đà Nẵng tạm dừng bổ nhiệm các chức danh cán bộ nơi sáp nhập phường, xã
20/04/2024 09:43:49
Thành ủy Đà Nẵng vừa có hướng dẫn sắp xếp tổ chức, cán bộ, công chức viên chức cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức CT - XH ở những địa phương thuộc diện sắp xếp đơn vị hành chính quận, phường giai đoạn 2023 - 2030.

Cụ thể, đối với quận, phường mới, Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên quyết định thành lập đảng bộ mới trên cơ sở sáp nhập, hợp nhất tổ chức đảng của đơn vị hành chính cùng cấp trước khi sắp xếp. Đồng thời, chỉ định ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy của đảng bộ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Đà Nẵng vừa có hướng dẫn sắp xếp tổ chức ở những địa phương thuộc diện sắp xếp.

Đối với quận, phường có điều chỉnh địa giới, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chuyển giao tổ chức đảng. Đối với phường giải thể thì giải thể tổ chức đảng theo quy định của Điều lệ Đảng.

Theo hướng dẫn mới, các đơn vị không thuộc diện sắp xếp phải tạm dừng việc tuyển dụng/tiếp nhận công chức đến công tác tại các cơ quan trực thuộc. Trường hợp có nhu cầu bổ sung nhân sự thì phối hợp với các quận, phường thực hiện sắp xếp để có phương án ưu tiên tiếp nhận đối với cán bộ, công chức dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính nếu đảm bảo đủ điều kiện theo quy định.

Ở cấp quận, Đà Nẵng tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý đối với quận có các phường phải sắp xếp.

Cán bộ, công chức thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc giữ chức vụ lãnh đạo có phụ cấp chức vụ thấp hơn lúc chưa sắp xếp (còn thời gian công tác tối thiểu 30 tháng là đến thời điểm nghỉ hưu) được ưu tiên khi giới thiệu bầu, bổ nhiệm vào chức vụ đã giữ lúc chưa sắp xếp đơn vị hành chính hoặc các chức vụ tương đương....

Ở cấp phường, Đà Nẵng tạm dừng việc bầu các chức danh cán bộ gồm bí thư, phó bí thư đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội tại phường thuộc diện sắp xếp...

Tác giả: Nguyễn Thành

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến