Dòng sự kiện:
Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
28/10/2021 14:21:14
Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, các địa phương chưa hoàn thành cấp Giấy chứng nhận tập trung triển khai cấp đồng loạt, thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục.

Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Tuấn Kiệt-TTXVN

Các địa phương phối hợp với sở, ngành có liên quan giải quyết trường hợp vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận, đảm bảo hoàn thành cơ bản công tác cấp Giấy chứng nhận cho tất cả thửa đất trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và 2 huyện Vĩnh Lợi, Hòa Bình trong năm 2022.

Dự án đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của tỉnh Bạc Liêu hiện còn ba đơn vị là thành phố Bạc Liêu, hai huyện Vĩnh Lợi và Hòa Bình có số lượng hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) tương đối nhiều. Đến nay, công tác cấp Giấy chứng nhận tại các đơn vị này chậm so với yêu cầu.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều yêu cầu các địa phương này thành lập Ban Chỉ đạo cấp Giấy chứng nhận, giao chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận lần đầu cho từng xã, phường, thị trấn.

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai hoàn thành xét duyệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận. Chính quyền địa phương, ngành chức năng hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và thực hiện thủ tục lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Các địa phương rà soát, phân loại, thống kê thửa đất đang sử dụng nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận; xác định rõ nguyên nhân tồn đọng, khó khăn vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận ở địa phương và đề xuất biện pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cụ thể để xử lý cấp Giấy chứng nhận.

Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Bạc Liêu thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ảnh: Tuấn Kiệt-TTXVN

Ông Phạm Văn Thiều yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp những trường hợp còn tồn tại, vướng mắc báo cáo, đề xuất xin ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường giải quyết. Những trường hợp giải quyết xong và đủ điều kiện thì hướng dẫn người sử dụng đất lập hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận; bảo đảm hoàn thành cấp xong số lượng cấp Giấy chứng nhận theo chỉ tiêu được giao.

Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2021, bảo đảm đạt 30% số lượng Giấy chứng nhận cần cấp, số lượng Giấy chứng nhận phải cấp còn lại hoàn thành trong năm 2022.

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bạc Liêu và hai huyện Hòa bình, Vĩnh Lợi thuộc trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận (cấp lần đầu và cấp đổi) sẽ được hỗ trợ cấp. Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cấp lần đầu 36 thửa đất; cấp đổi 690 thửa đất.

Đối với hộ gia đình, cá nhân, thành phố Bạc Liêu đã kê khai, đăng ký 39.425 thửa; huyện Vĩnh Lợi kê khai, đăng ký 58.376 thửa; huyện Hòa Bình kê khai, đăng ký 46.301 thửa.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu đến hết quý 3/2021, các địa phương thông báo cho tổ chức đang sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận lần đầu tự rà soát hiện trạng sử dụng đất, xác định rõ nhu cầu sử dụng đất và xin cấp đổi Giấy chứng nhận gửi về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất để tổng hợp danh sách gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, cần hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận và trao Giấy chứng nhận theo quy định.

Đối với trường hợp chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận, tổng hợp và phân loại cụ thể theo từng dạng vướng mắc, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xem xét cụ thể đề xuất biện pháp giải quyết từng trường hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức đối với công tác đăng ký kê khai, cấp Giấy chứng nhận.

Cơ quan tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính không gây phiền hà, sách nhiễu khi lập hồ sơ, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. Công khai trình tự, thủ tục và các loại phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận tại nơi tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận...

Việc hoàn thành cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đất theo Dự án đo đạc, xây dựng hồ sơ địa chính nhằm tạo lập cơ sở pháp lý giữa Nhà nước và người sử dụng đất, giúp Nhà nước thực hiện tốt các biện pháp quản lý đối với đất đai.

Đồng thời, việc hoàn thành cấp Giấy chứng nhận để người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai, yên tâm đầu tư khai thác tốt tiềm năng đất đai.

Tác giả: Tuấn Kiệt

Theo: TTXVN
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến