Dòng sự kiện:
Đề nghị Viện Hàn lâm khoa học Xã hội khắc phục một số tồn tại
02/05/2022 22:14:57
Thanh tra Chính phủ đề nghị chấm dứt ngay việc cho doanh nghiệp sử dụng đất trái quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Trước những sai phạm của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) trong giai đoạn 2015-2019, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã có những kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý vi phạm.

Theo đó, cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm qua các thời kỳ trong giai đoạn 2015-2019 đối với những hạn chế, khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính, tài sản công; công tác nghiên cứu khoa học; phê duyệt, thực hiện các dự án đầu tư và tổ chức đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ.

Nhiều dự án đầu tư xảy ra sai phạm

TTCP yêu cầu, Viện Hàn lâm chấm dứt việc giao dự toán các nội dung chưa có trong quy định của Nhà nước. Thu hồi số tiền gần 6 tỷ đồng của 10 đơn vị trực thuộc đã chi không có trong quy định; số tiền hơn 700 triệu đồng chi phụ cấp, số tiền hơn 1 tỷ đồng chi lương lao động hợp đồng của Học viện KHXH; số tiền hơn 600 triệu đồng chi trả lương của Viện Kinh tế.

Thu hồi số tiền đã chi cho 07 nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ thường xuyên được phê duyệt dưới dạng đề tài khoa học; số tiền đã chi cho Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở của 37 đề tài cấp Bộ, do chưa tổ chức nghiệm thu nhưng vẫn thanh toán, theo quy định

Ngoài ra, các tổ chức chủ trì có trách nhiệm nộp ngân sách Nhà nước phần kinh phí đã được cấp nhưng chưa sử dụng của 18 đề tài cấp Bộ (không được nghiệm thu, đánh giá).

Giảm trừ giá trị thanh toán số tiền hơn 700 triệu đồng (Dự án khối các Viện Nghiên cứu quốc tế); số tiền hơn 300 triệu đồng (Dự án xây dựng Học viện KHXH).

Nhiều dự án đầu tư xảy ra sai phạm

Theo kết luận, TTCP đề nghị chỉ đạo Viện KHXH vùng Trung Bộ yêu cầu các nhà thầu nộp số tiền hơn 400 triệu (theo Kiểm toán NN); Bảo tàng nộp các khoản thuế còn nợ đọng số tiền hơn 1 tỷ triệu đồng; xử lý dứt điểm số tiền còn dư 5.371 USD của Dự án “Tác động của ti vi đối với sự thay đổi gia đình của người Thái ở Việt Nam”.

Chỉ đạo Học viện KHXH nộp NSNN số tiền thuế TNDN gần 2 tỷ đồng; điều chỉnh sang nguồn thu sự nghiệp số tiền hơn 1 tỷ đồng đồng (lãi tiền gửi ngân hàng); trích bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Xử lý về tài sản công

Đề nghị Viện Hàn lâm yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng ngay Quy chế quản lý tài sản công và thực hiện công tác quản lý tài sản công theo đúng quy định của Luật Quản lý sử dụng tài sản công. Chấm dứt việc cho thuê tài sản công không đúng quy định.

Giải quyết dứt điểm các cơ sở nhà, đất có tranh chấp; xây dựng ngay Phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất; đối với 08 cơ sở nhà, đất không sử dụng và sử dụng không hiệu quả xử lý đúng quy định.

Bên cạnh đó, đề nghị Viện Hàn lâm kiểm tra, làm rõ, thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền vi phạm và có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật trong việc cho doanh nghiệp (Công ty Hoa Sen Việt) sử dụng đất trái quy định.

Yêu cầu Viện KHXH vùng Trung Bộ chấm dứt ngay việc cho doanh nghiệp sử dụng đất trái quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến