Dòng sự kiện:
DGT báo lãi lớn nhờ mua rẻ công ty con
13/04/2024 13:39:10
Công ty cổ phần Giao thông Đồng Nai (DGT) vừa công bố thông tin định kỳ theo quy định liên quan tới doanh nghiệp có phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Theo công bố thông tin tình hình tài chính, năm 2023, DGT ghi nhận lợi nhuận sau thuế 88,3 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 41,3 tỷ đồng.

Tính tới ngày 31/12/20223, Công ty có vốn chủ sở hữu 999,1 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Hệ số nợ phải trở/vốn chủ sở hữu vào cuối năm 2023 ở mức 0,61 lần, giảm so với mức 0,74 lần năm 2022, tương ứng với khoảng 609,4 tỷ đồng nợ phải trả.

Các chỉ tiêu tài chính của DGT trong năm 2023

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu năm 2023 ở mức 0,24 lần, trong khi năm 2022 là 0,38 lần, tương ứng với việc còn khoảng 199,8 tỷ đồng nợ trái phiếu.

Trước đó, DGT đã có 4 kỳ chậm trả lãi trái phiếu liên tiếp. Cụ thể, ngày 22/2/2022, DGT phát hành trái phiếu DGTH2224001 với giá trị 350 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, đáo hạn ngày 22/2/2024. Lô trái phiếu này do CTCP Chứng khoán Thủ đô (CASC) thu xếp phát hành, với lãi suất được công bố là 11%/năm. Mục đích là tăng quy mô vốn.

Sau đó, Công ty đã chậm trả lãi trong 4 kỳ với tổng số tiền lãi chậm thanh toán khoảng hơn 32,8 tỷ đồng. Tính tới ngày 22/11/2023, Công ty mới thanh toán được 37,9 triệu đồng trong số lãi phải trả. Nguyên nhân Công ty đưa ra là do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản và lĩnh vực xây dựng công trình. DGT chưa thu xếp kịp nguồn để thanh toán cho trái chủ kịp thời và đầy đủ theo kế hoạch.

Ngày 26/1/2024, Công ty công bố thông tin về việc quyết định mua lại trái phiếu trước hạn. khối lượng trái phiếu dự kiến mua lại tối thiểu là 20 tỷ đồng. Nguồn tiền mua lại từ dòng tiền hoạt động kinh doanh của DGT. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại trong tháng 2/2024.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của DGT cho thấy, năm 2023, Công ty ghi nhận doanh thu 214,5 tỷ đồng, giảm 14% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 88,8 tỷ đồng, trong khi năm 2022 lỗ 40 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 88,3 tỷ đồng, trong khi năm 2022 âm 41,3 tỷ đồng.

 

Theo DGT, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 lãi so với cùng kỳ năm 2022 chủ yếu do lãi phát sinh từ mua bán công ty con.

Báo cáo tài chính hợp nhất đã soát xét năm 2023 cho thấy, kiểm toán viên nhấn mạnh vấn đề: “Trong năm 2023 có phát sinh khoản lãi từ giao dịch mua rẻ khi Công ty mẹ tăng tỷ lệ đầu tư vào công ty con. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề này”.

Cụ thể, trong năm 2023, DGT đã thực hiện việc mua thêm 49,8% vốn từ 2 thành viên hiện hữu của Công ty TNHH Đồng Lợi để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Đồng lợi từ 50% thành 99,8%. Tại ngày có quyền kiểm soát, Ban tổng giám đốc Công ty chưa thực hiện việc đánh giá giá trị hợp lý của tài sản thuần của khoản đầu tư này, mà lựa chọn thực hiện việc tính toán các chỉ tiêu hợp nhất dựa trên giá trị ghi sổ tại ngày này. Do đó, trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2023 có thể hiện một khoản lãi phát sinh từ giao dịch mua rẻ, khoản lãi này có thể sẽ thay đổi khi Ban tổng giám đốc thực hiện việc đánh giá lại.

Thành lập năm 1977, tiền thân là Công ty Thi công Cầu đường, CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai (DGT) trước đây là một doanh nghiệp nhỏ với vốn điều lệ chưa tới 25 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực xây lắp và khai thác đá. Giai đoạn 2019 - 2020, doanh nghiệp này đổi chủ và liên tục tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ. Tính tới ngày 31/12/2023, vốn điều lệ của Công ty mẹ là 790 tỷ đồng.

Tác giả: Lam Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến