Dòng sự kiện:
Dragon Capital bỏ ra 192 tỷ đồng để trở thành cổ đông lớn Kinh Bắc
21/11/2022 12:49:46
Quỹ ngoại vừa mua thêm và trở thành cổ đông lớn tại Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (mã KBC - sàn HoSE).

Cụ thể, ngày 15/11, nhóm quỹ liên quan tới Dragon Capital vừa mua vào 12,8 triệu cổ phiếu KBC để nâng sở hữu từ 4,06% lên 5,73% vốn điều lệ. Trong đó, Amersham Industries Limited mua vào 11 triệu cổ phiếu KBC; Vietnam Enterprise Investments Limited mua vào 2,5 triệu cổ phiếu KBC; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán ra 500.000 cổ phiếu; và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust (Equity) bán ra 200.000 cổ phiếu KBC.

Như vậy, tính theo giá đóng cửa ngày 15/11 là 15.000 đồng/cổ phiếu, ước tính nhóm Dragon Capital đã bỏ ra số tiền khoảng 192 tỷ đồng để sở hữu 12,8 triệu cổ phiếu KBC.

Bối cảnh nhóm Dragon Capital trở thành cổ đông lớn tại Kinh Bắc khi cổ phiếu KBC vừa trải qua nhịp giảm giống thị trường. Cụ thể, từ ngày 6/1/2022 đến ngày 15/11/2022, cổ phiếu KBC giảm 67,6% từ 46.350 đồng về 15.000 đồng/cổ phiếu.

Ở một diễn biến khác, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc vừa đăng ký mua vào 25 triệu cổ phiếu KBC để nâng sở hữu từ 14,81% vốn điều lệ lên 18,07% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/11 đến ngày 14/12.

Nếu tính theo giá thị trường ngày 18/11, ước tính ông Tâm sẽ bỏ ra số tiền khoảng 410 tỷ đồng để mua thêm 25 triệu cổ phiếu KBC.

Lãi đột biến quý III từ đánh giá lại khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng

Trong quý III/2022, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 203,23 tỷ đồng, giảm 37,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.936,23 tỷ đồng, tăng 1.995,52 tỷ đồng so với cùng kỳ (cùng kỳ lỗ 59,29 tỷ đồng). Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 48,9% về còn 47,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 38,8% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 61,61 tỷ đồng về 97,3 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 127,6%, tương ứng tăng thêm 46,71 tỷ đồng lên 83,33 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 20,8%, tương ứng giảm 37,09 tỷ đồng về 140,83 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết ghi nhận 1.997,23 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 0,99 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 44,3%, tương ứng tăng thêm 23,17 tỷ đồng lên 75,45 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu đạt 1.288,53 tỷ đồng, giảm 58,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 2.136,51 tỷ đồng, tăng 191,4% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, lợi nhuận quý III tăng chủ yếu do lãi từ công ty liên doanh, liên kết. Được biết, Công ty có lý giải nguyên nhân lợi nhuận tăng do công ty ghi nhận thu nhập từ chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá phí hợp nhất kinh doanh.

Trong năm 2022, Kinh Bắc đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 9.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.500 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty hoàn thành 47,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Kinh Bắc sở hữu 48% vốn tại CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Công ty tăng 9,1% so với đầu năm lên 33.375,4 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 11.982,8 tỷ đồng, chiếm 35,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 10.769,3 tỷ đồng, chiếm 32,3% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 4.164,5 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 15,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.423,7 tỷ đồng lên 10.769,3 tỷ đồng; đầu tư tài chính dài hạn tăng 119,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 2.264,6 tỷ đồng lên 4.164,5 tỷ đồng.

Trong danh sách Công ty liên doanh, liên kết bất ngờ ghi nhận sở hữu 48% vốn tại CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, tương ứng giá trị đầu tư 2.266,7 tỷ đồng so với đầu năm không ghi nhận.

Công ty thuyết minh đối với khoản đầu tư vào CTCP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng, Công ty ghi nhận phần chênh lệch giữa phần sở hữu trong tài sản thuần của bên bị mua và giá trị hợp nhất kinh doanh là 2.181 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (SDN) được thành lập vào ngày 3/8/2005, là thành viên của Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI) – một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam gặt hái được nhiều thành công trong việc đầu tư phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao và dẫn đầu về thành tích thu hút FDI tại Việt Nam.

Đơn vị này là chủ đầu tư Khu công nghiệp Liên Chiểu (289 ha), Khu công nghiệp Hòa Khánh mở rộng (133ha), dự án đô thị Bầu Tràm Lake side (46ha), dự án đô thị Dragon City (78ha) và các dự án khu dân cư và nhà ở xã hội khác.

Tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 1,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 90,8 tỷ đồng về 6.963,6 tỷ đồng và chiếm 20,9% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/11, cổ phiếu KBC tăng 350 đồng lên 16.400 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Duy Bắc 

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến