Eximbank sẽ bầu mới bao nhiêu lãnh đạo?
23/11/2015 14:06:53
ANTT.VN - Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank – EIB) vừa bổ sung thông tin liên quan đến phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới nhằm bầu thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020.

Tin liên quan

Theo đó, số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ gồm 11 người, trong đó tối thiểu ½ số thành viên HĐQT phải là người không điều hành và thành viên độc lập. Chủ tịch HĐQT có thể là thành viên HĐQT độc lập.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% cổ phần Eximbank được ứng cử, đề cử 1 ứng cử viên và có quyền dồn hết số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Nếu cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên HĐQT, Ban kiểm soát, hoặc các ứng cử viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì HĐQT, Ban Kiểm soát đương nhiệm sẽ giới thiệu ứng cử viên bổ sung cho đủ số lượng.

Đại hội đồng cổ đông bất thường Eximbank diễn ra vào 15/12/2015

Trường hợp số lượng thành viên HĐQT trúng cử ít hơn dự kiến nhưng không thấp hơn 2/3 số lượng cần bầu thì đại hội cổ đông quyết định thông qua. Như vậy, trong trường hợp xấu nhất, HĐQT nhà băng này sẽ có ít nhất 8 thành viên.

Còn thành viên ban kiểm soát chỉ trúng cử dưới 3 người thì đại hội cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung cho đủ số lượng thành viên (5 người)

Đại hội đồng cổ đông Eximbank lần này sẽ được tổ chức vào 8h ngày 15/12/2015 tại Trung tâm hội nghị White Palace – TP Hồ Chí Minh.

Hiểu Minh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến