Dòng sự kiện:
Giá cổ phiếu dùng để bảo đảm giảm, Cienco4 làm gì với lô trái phiếu 250 tỷ đồng?
13/11/2022 21:47:36
Giá cổ phiếu CTCP Tập đoàn Cienco4 (mã C4G – sàn UPCoM) giảm 56,9% giá trị từ khi phát hành lô trái phiếu 250 tỷ đồng, liệu Công ty có phải bổ sung tài sản đảm bảo.

Dùng 7,11 triệu cổ phiếu C4G đảm bảo cho lô trái phiếu 250 tỷ đồng

Theo nguồn tin của Báo Đầu tư, Cienco4 đã phát hành một lô trái phiếu với mã C4GB2124001, mệnh giá 250 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng và phát hành ngày 1/12/2021, lô trái phiếu được bảo đảm bằng chứng khoán và đơn vị đăng ký, lưu ký là CTCP Chứng khoán VNDirect.

Ngoài ra, theo tìm hiểu, lô trái phiếu mệnh giá 250 tỷ đồng được đảm bảo bằng 1,5 triệu cổ phiếu C4G thuộc sở hữu của CTCP NewLink; 3.924.476 cổ phiếu C4G thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tuấn Huỳnh và 1.685.534 cổ phiếu C4G thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tuấn Nghi.

Như vậy, ước tính tổng số lượng cổ phiếu C4G làm tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu 250 tỷ đồng là 7.110.010 cổ phiếu C4G.

Thực tế, từ ngày 1/12/2021 tới nay, Công ty chỉ một lần chốt danh sách chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Nếu tính theo giá đã điều chỉnh ngày 1/12/2021 là 16.720 đồng/cổ phiếu và giá đóng cửa ngày 11/11/2022 là 7.200 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ước tính giá cổ phiếu C4G đã giảm hơn 56,9% giá trị.

Câu hỏi nhiều nhà đầu tư quan tâm hiện nay là với việc cổ phiếu đã giảm 56,9% giá trị từ thời điểm phát hành trái phiếu, Công ty liệu có phải bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu nói trên giống như DIC Corp (mã DIG) gần đây đã phải bổ sung cổ phiếu và bất động sản làm tài sản đảm bảo cho 3 lô trái phiếu mệnh giá 3.500 tỷ đồng.

Được biết, tính tới 30/9/2022, Cienco4 đang có tổng dư nợ là 3.586,52 tỷ đồng, chiếm 42,7% tổng nguồn vốn và bằng 146% vốn chủ sở hữu. Trong đó, 1.153,45 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn và 2.433,07 tỷ đồng  là nợ vay dài hạn.

9 tháng đầu năm lợi nhuận cốt lõi giảm 76,3% về 5,83 tỷ đồng

Trong quý III/2022, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 668,16 tỷ đồng, tăng 45,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận 25,76 tỷ đồng, tăng 140,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 14,3% về còn 11,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 21,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 13,87 tỷ đồng lên 79,55 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 754,9%, tương ứng tăng thêm 24,61 tỷ đồng lên 27,87 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 94,3%, tương ứng tăng thêm 25,8 tỷ đồng lên 53,15 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 49,6%, tương ứng tăng thêm 6,82 tỷ đồng lên 20,57 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong 9 tháng đầu năm, Cienco4 ghi nhận 5,83 tỷ đồng, giảm 76,3% so với cùng.

Như vậy, lợi nhuận quý III tăng chủ yếu do doanh thu tài chính tăng đột biến so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty không thuyết minh chi tiết.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2022, Cienco4 ghi nhận doanh thu đạt 2.047,08 tỷ đồng, tăng 36,9% và lợi nhuận sau thuế đạt 110,1 tỷ đồng, tăng 96,3% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty dự kiến doanh thu 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, Công ty mới hoàn thành được 36,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính của Cienco4 ghi nhận âm gần 61 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 14,1 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 339,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 561,3 tỷ đồng, nguyên nhân chủ yếu do phát hành thêm cổ phiếu huy động vốn.

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Cienco4 tăng 7,6% so với đầu năm lên 8.405,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 3.407,9 tỷ đồng, chiếm 40,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 2.360,1 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác đạt 823,4 tỷ đồng, chiếm 9,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Điểm đáng lưu ý, trong 9 tháng đầu năm các khoản phải thu ngắn hạn tăng 43,4% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.030,6 tỷ đồng lên 3.407,9 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng cao nhất trong tài sản.

Tác giả: Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến