Dòng sự kiện:
Giá xăng dầu tăng cao kéo ghì lợi nhuận quý II của Cao su Đà Nẵng
18/07/2022 06:30:52
Lũy kế 6 tháng đầu năm, Cao su Đà Nẵng báo doanh thu 2.431,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 149,68 tỷ đồng, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (HoSE: DRC) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2022 với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm.

Cụ thể, trong quý II/2022, Cao su Đà Nẵng báo doanh thu đạt 1.148 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ở mức 83,8 tỷ đồng, giảm 21,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 9,5% so với cùng kỳ, về mức 204,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 80,4%, tương ứng tăng từ 9,9 tỷ đồng lên 17,88 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 43,9%,; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 11,6%, tương ứng tăng thêm 10,53 tỷ đồng lên 101,26 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Giải trình về kết quả quý II/2022 bị sụt giảm so với cùng kỳ, ban lãnh đạo Cao su Đà Nẵng cho biết, nguyên nhân lợi nhuận giảm là do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh và kinh tế chính trị thế giới biến động, giá xăng dầu tăng cao, tình hình tiêu thụ sụt giảm, các chi phí đầu vào tăng làm lợi nhuận giảm.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 2.431,5 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 149,68 tỷ đồng, giảm 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, Cao su Đà Nẵng đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.428 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 256 tỷ đồng, lần lượt tăng 1% và giảm 12% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành 55% kế hoạch doanh thu và 58,5% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm 24,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 10,58 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 30,49 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 10,6 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ. Trong kỳ Công ty đã tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Cao su Đà Nẵng tăng 7,9% so với đầu năm lên 3.383,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho đạt 1.657,8 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 934,1 tỷ đồng, chiếm 27,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 400,7 tỷ đồng, chiếm 11,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trong kỳ tồn kho tăng 16% so với đầu năm, tăng lên 1.657,8 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng 11,8% so với đầu năm, tương ứng tăng lên 232,6 tỷ đồng.

Về phần vay nợ, trong 6 tháng đầu năm, nợ ngắn hạn và dài hạn tăng 37,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 217,43 tỷ đồng lên 791,2 tỷ đồng và chiếm tới 23,4% tổng nguồn vốn.

Tác giả: Nguyễn Thu Huyền

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến