Dòng sự kiện:
Giám đốc Gilimex (GIL) vừa mua thêm cổ phiếu để tăng sở hữu
03/09/2021 06:18:08
Lãnh đạo tại CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã chứng khoán GIL - sàn HOSE) vừa mua vào tăng sở hữu.


Theo đó, ông Phạm Văn Tàu, Giám đốc Công ty vừa mua vào 30.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 22.945 cổ phiếu lên 52.945 cổ phiếu, tương đương 0,15% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 23/8/2021.

Trong phiên giao dịch 23/8, giá bình quân cổ phiếu GIL là 59.350 đồng/cổ phiếu. Như vậy, ông Tàu bỏ ra khoảng 1,8 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu trên.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý II/2021, GIL ghi nhận doanh thu đạt 1.258,1 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng hóa cũng tăng 31% lên 1.011 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp tăng 73% lên 247,2 tỷ đồng. Biên lãi gộp được cải thiện từ 16% lên 20%.

Kỳ này, doanh thu hoạt động tài chính giảm 31% xuống còn 14,4 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 23% xuống 11,6 tỷ đồng, trong đó, chi phí lãi vay giảm 2% xuống 4,4 tỷ đồng.

Ngược lại, cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý đều tăng lần lượt 40% lên 58,8 tỷ đồng và 25% lên 28,4 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 90% lên 147,6 tỷ đồng.

Kết thúc quý, lợi nhuận trước thuế của GIL tăng 90%, đạt 147,5 tỷ đồng. Sau khi trừ thuế, Công ty báo lãi 115 tỷ đồng. Theo giải trình của GIL, nguyên nhân do doanh thu tăng và Công ty đã thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất bán trong kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của GIL đạt 2.122,3 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế cũng tăng 83% lên 239,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 186 tỷ đồng.

Năm nay, GIL đã thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu đạt 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 180 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng, GIL đã hoàn thành 70,7% kế hoạch doanh thu và vượt 3,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/9, cổ phiếu GIL tăng 1.700 đồng lên 66.300 đồng/cổ phiếu.

 Tác giả: Vũ Duy Bắc

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến