Dòng sự kiện:
Gỗ Thuận An: Kế hoạch doanh thu giảm, biến động lớn nhân sự cấp cao
19/02/2020 16:09:32
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 sắp diễn ra, có tới 4/7 thành viên Hội đồng quản trị và 2/3 thành viên Ban kiểm soát Gỗ Thuận An xin thôi nhiệm.

Ngày 28/2 sắp tới, Công ty Chế biến Gỗ Thuận An (HoSE: GTA) sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, trong đó thông qua nhiều vấn đề quan trọng. 

Kế hoạch doanh thu giảm 5%

Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, GTA ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 685 tỷ đồng và và lãi trước thuế đạt gần 23 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2018. Như vậy, với kết quả trên GTA đã hoàn thành được 104% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận.

Tuy hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2019, GTA lại lên kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt gần 647,5 tỷ đồng, giảm 5% so với doanh thu thực hiện năm 2019 và chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 22,9 tỷ đồng - xấp xỉ con số hoàn thành năm qua.

Bên cạnh đó, GTA cũng lên kế hoạch tổng chi phí năm 2020 đạt gần 625 tỷ đồng, giảm 6% so với thực hiện năm trước.

Kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Gỗ Thuận An

Về vấn đề này, văn bản gửi các cổ đông ngày 17/2 của GTA khẳng định, việc xây dựng kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2020 với mục tiêu cơ cấu lại sản phẩm, không theo đuổi quá nhiều vào việc tăng trưởng doanh thu mà tập trung đầu tư vào các dòng sản phẩm có sức cạnh tranh và biên lợi nhuận tốt. 

Trong dự thảo báo cáo gửi ĐHĐCĐ, Gỗ Thuận An nhận định một số khó khăn trong năm qua như: Tình hình đơn hàng những tháng cuối năm có xu hướng chựng lại; Các chi phí nguyên vật liệu, điện nước… luôn tăng trong khi việc đàm phán tăng giá bán trong giai đoạn hiện nay là rất khó khăn; Thời gian xác nhận đơn hàng ngày một ngắn, khiến cho công ty không thể chủ động trong kế hoạch sản xuất cũng như công tác chuẩn bị nguyên vật liệu, việc tăng ca để hoàn thành kịp tiến độ là không thể tránh khỏi làm chi phí nhân công tăng.

Ngoài ra, các đơn vị cùng ngành tại địa bàn Bình Dương đưa ra chính sách thu hút lao động có tay nghề của công ty thông qua cơ chế thu nhập. Công ty gặp khó khăn trong việc cân đối giữa lợi ích của Cổ đông và tăng thu nhập để giữ chân lao động. 

Nợ phải trả gấm 2 lần vốn không ảnh hưởng thanh khoản

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 của Gỗ Thuận An cũng cho thấy, tính đến ngày 31/12/2019, vốn chủ sở hữu của GTA là 168,5 tỷ đồng, nhưng nợ phải trả của công ty lớn gấp hơn 2 lần vốn với giá trị tại cùng thời điểm là 382,4 tỷ đồng. Trong đó, toàn bộ nợ của công ty là nợ ngắn hạn, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đạt hơn 256 tỷ đồng.

Theo GTA, tất cả các khoản vay ngắn hạn này được đảm bảo bằng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng thương mại, với số dư tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng ngày 31/12/2019 là 342,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vào hồi tháng 1 vừa qua, HĐQT công ty đã quyết định vay vốn tại Vietcombank chi nhánh Bình Dương với số tiền dự kiến 300 tỷ đồng. Mục đích nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh.

Gỗ Thuận An sẽ sử dụng tài sản của công ty để đảm bảo cho các khoản vay tại Vietcombank Bình Dương. GTA khẳng định việc "nợ phải trả của công ty lớn gấp 2 lần vốn" không làm ảnh hưởng đến thanh khoản vốn của doanh nghiệp.

Biến động nhân sự cấp cao

Cũng trong ĐHĐCĐ sắp diễn ra, Hội đồng quản trị GTA trình đại hội thông qua vấn đề thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Cụ thể, hiện tại HĐQT GTA có 7 thành viên, tuy nhiên có 4 người xin thôi tham gia HĐQT theo nguyện vọng cá nhân bao gồm: Ông Trần Văn Đá – Thành viên HĐQT và 3 thành viên độc lập là ông Huỳnh Tấn Siêu, ông Đỗ Lê Bình, bà Đặng Thị Bích Lan. 

Như vậy, HĐQT Gỗ Thuận An chỉ còn lại 3 người gồm Chủ tịch Trần Thị Kim Thanh, ông Bùi Đức Vinh và bà Lê Thị Xuyến. 

Do đó, HĐQT GTA trình ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 từ 7 thành viên (trong đó có 3 thành viên HĐQT độc lập) xuống còn 5 thành viên (trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập).

Song song với đó, ĐHĐCĐ sắp tới cũng sẽ bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT độc lập để đảm bảo số lượng. 

Ngoài sự biến động lớn nhân sự trong HĐQT, có tới 2/3 thành viên Ban kiểm soát của GTA cũng xin thôi nhiệm dịp này là bà Nguyễn Thu Hương – Trưởng ban kiểm soát chuyên trách và ông Minh Quốc Sang – Thành viên BKS. 

HĐQT GTA trình ĐHĐCĐ bầu bổ sung 2 thành viên ban kiểm soát tại đại hội tổ chức ngày 28/2 sắp tới.

Liên quan đến nhân sự cấp cao của GTA, ngày 18/1 vừa qua, ông Đặng Quốc Cường - Phó Tổng giám đốc công ty cũng đã thôi việc sau hơn 18 năm gắn bó với doanh nghiệp chế biến gỗ đầu ngành tỉnh Bình Dương.

Năm 2019, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của CTCP chế biến gỗ Thuận An là 541 triệu đồng. Trong đó Hội đồng quản trị (7 người) là 243 Triệu đồng và Ban kiểm soát (3 người, bao gồm lương của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách) là 298 Triệu đồng.

Năm 2020, GTA dự kiến chi trả thù lao cho HĐQT (5 người) và BKS (3 người) là 510 triệu đồng, mức chi trả cụ thể cho các thành viên sẽ do HĐQT quyết định.

Khánh Linh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến