Dòng sự kiện:
Hà Nội xin điều chỉnh, bổ sung các dự án thu hồi đất và chuyển đổi đất lúa
01/07/2022 17:05:09
UBND Thành phố Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND Thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển đổi mục đích đất trồng lúa năm trên TP Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội ngày 10/12/2021, HĐND TP có Nghị quyết số 35/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án thu hồi đất năm 2022; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP, trong đó: Thông qua danh mục 2.497 dự án thu hồi đất với diện tích 8.523,9 ha (trong đó số dự án thu hồi đất năm 2021 chuyển tiếp sang danh mục thu hồi đất năm 2022 là 1.717 dự án, với diện tích 6.138,73ha); Thông qua danh mục 717 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa với diện tích 1.265,51ha.

Điều chỉnh diện tích trồng lúa

Kết quả thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất ước đến hết ngày 30/6/2022 là 1.225 dự án với diện tích 3.851,1 ha, đạt 49,06% kế hoạch, cụ thể: Số dự án thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là: 116 dự án với diện tích 131,1ha; Số dự án Sở Tài nguyên- Môi trường triển khai thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang thực hiện thu hồi đất là 1.109 dự án với diện tích 3.684ha.

Đối với các dự án chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022, kết quả thực hiện công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất là 1.101 dự án với tổng diện tích khoảng 3.652 ha, đạt khoảng 64,1%.

Theo UBND TP Hà Nội, lý do điều chỉnh, bổ sung các dự án tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 có 29 quận, huyện, thị xã có Tờ trình đề nghị điều chỉnh các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022, cụ thể: Điều chỉnh giảm các dự án đã được xác định tại Nghị quyết số 35 là 16 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích 59,13ha và 2 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 với diện tích 1,65 ha do một số dự án trên địa bàn cấp huyện trong năm 2022 không được ưu tiên bố trí vốn thực hiện hoặc phải làm thủ tục rà soát, điều chỉnh về dự án đầu tư, quy hoạch xây dựng nên UBND cấp huyện đề nghị đưa ra khỏi danh mục tại Nghị quyết 35.

Điều chỉnh thay đổi về quy mô, diện tích đất thu hồi tại 66 dự án với diện tích 50,89ha và diện tích trồng lúa tại 56 dự án với diện tích 56,27ha do quá trình nghiên cứu lập dự án đầu tư, UBND cấp huyện tiến hành khảo sát sơ bộ, dự kiến về tích, loại đất thu hồi nên chưa có sự chính xác về hồ sơ cũng như hiện trạng. Sau khi có Biên bản xác định ranh giới phục vụ công tác GPMB, UBND cấp huyện đã tiến hành điều tra, khảo sát kiểm đếm, từ đó chính xác các thông tin về diện tích, loại đất thực hiện hiện dự án. Ngoài ra, tại thời điểm hiện nay, có một số dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư hoặc điều chỉnh; trong đó có điều chỉnh về quy mô sử dụng đất, tiến độ dự án đầu tư;

Điều chỉnh tên dự án, đơn vị đăng ký, địa danh cấp xã thực hiện dự án (không thay đổi diện tích đất thu hồi và đất trồng lúa) tại 21 dự án.

Thành phố cũng đề nghị cập nhật bổ sung danh mục 384 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích 1.526,77ha và 198 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2022 với diện tích 247,57ha do nhu cầu sử dụng đất của địa phương đảm bảo khả năng thực hiện trong năm 2022; các dự án đã được cấp UBND cấp huyện bổ sung đủ căn cứ pháp lý về chủ trương đầu tư dự án./.

Tác giả: H.La

Theo: VOV.vn
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến