Dòng sự kiện:
Hạ tầng Vĩnh Phúc: 6 tháng đầu năm 2022, dòng tiền âm kỷ lục 305 tỷ đồng
13/05/2022 19:54:26
Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã chứng khoán IDV; sàn HNX) công bố Báo cáo tài chính quý II/2022.

Trong quý II/2022, Hạ tầng Vĩnh Phúc ghi nhận doanh thu đạt 21,58 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và 3,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 58,2% lên 66,9%.

Được biết, trong quý II, lợi nhuận sau thuế đạt 22,3 tỷ đồng, lớn hơn doanh thu 21,6 tỷ đồng do lợi nhuận đóng góp chủ yếu bởi doanh thu tài chính 13,5 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết là 3,02 tỷ đồng. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh cốt lõi chỉ đóng góp 9,82 tỷ đồng.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 9,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 1,2 tỷ đồng lên 14,43 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 45,3%, tương ứng tăng thêm 4,22 tỷ đồng lên 13,53 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 3,14 tỷ đồng lên 0,55 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết tăng 153,8%, tương ứng tăng thêm 1,83 tỷ đồng lên 3,02 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 310%, tương ứng tăng thêm 3,07 tỷ đồng lên 4,06 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II ghi nhận lợi nhuận cốt lõi giảm 33,8%, tương ứng giảm 5,01 tỷ đồng về 9,82 tỷ đồng. Như vậy, nhờ doanh thu tài chính và lãi công ty liên doanh, liên kết, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ còn giảm 3,3% trong quý II.

Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm (1/10/2021 - 31/3/2022), công ty ghi nhận doanh thu đạt 53,89 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 75,22 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,5% và 59,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, nhờ hoạt động doanh thu tài chính và lãi công ty liên doanh, liên kết, lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ còn giảm 3,3% trong quý II.

Được biết, trong năm 2022, công ty dự kiến tổng doanh thu là 280 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 180 tỷ đồng, lần lượt tăng 27,68% và 15,67% so với thực hiện trong năm 2021. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty hoàn thành 41,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm, dòng tiền kinh doanh chính âm 305 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 37,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 314,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 24,8 tỷ đồng.

Được biết, công ty liên tục duy trì dòng tiền kinh doanh chính dương và năm âm gần nhất là năm 2012 với giá trị 3,2 tỷ đồng. Như vậy, dòng tiền kinh doanh trong 6 tháng đầu năm âm kỷ lục từ năm 2012 tới nay.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản tăng 4,9% so với đầu năm lên 1.477,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản công ty chủ yếu các khoản phải thu dài hạn đạt 545,6 tỷ đồng, chiếm 36,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn đạt 282,3 tỷ đồng, chiếm 19,1% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 278,8 tỷ đồng, chiếm 18,9% tổng tài sản và các tài sản khác.

Phải thu dài hạn tính tới 31/3/2022 (Nguồn: BCTC).

Trong kỳ, các khoản phải thu dài hạn có dấu hiện tăng mạnh 190,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 357,6 tỷ đồng lên 545,6 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu 373 tỷ đồng là phải thu dài hạn (đền bù giải phóng mặt bằng Vĩnh Phúc); 90,2 tỷ đồng phải thu dài hạn (đền bù giải phóng mặt bằng Hà Nam); 73,2 tỷ đồng phải thu về cho vay dài hạn (CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18)…

Ngoài ra, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 41,7% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 202,1 tỷ đồng về 282,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/5, cổ phiếu IDV giảm 1.700 đồng, tương ứng giảm 3,1% về 53.200 đồng/cổ phiếu.

Tác giả: Duy Bắc

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến