Dòng sự kiện:
HAGL Agrico của Bầu Đức dự tính thoát lỗ nhờ... vườn chuối
09/06/2020 14:44:56
HAGL Agrico còn dự kiến trồng thêm chuối để đạt quy mô 15.000ha trong tương lai. Công ty trình phương án không chia cổ tức năm 2020.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) và công ty con - Nông nghiệp Quốc tế HAGL (HAGL Agrico - HoSE: HNG) của Bầu Đức vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Theo kế hoạch, 2 doanh nghiệp sẽ tiến hành họp cổ đông vào buổi sáng - chiều ngày 26/6.

Bộ đôi công ty của bầu Đức đặt mục tiêu 2020 trái ngược 

HAGL kế hoạch lỗ trước thuế 356 tỷ đồng

Theo đó, năm 2020, dự kiến HAGL sẽ đạt mức doanh thu thuần là 5.082 tỷ đồng, chủ yếu từ mảng cây ăn trái và mủ cao su.

Ở mảng cây ăn trái, theo kế hoạch, mảng kinh doanh cây ăn trái vẫn sẽ tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2020 của công ty, dự kiến mang lại 4.672 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 92% trong cơ cấu doanh thu

Cụ thể, dự kiến năm 2020, sản lượng chuối sẽ đạt 350.591 tấn, mang lại doanh thu 4.187 tỷ đồng, đóng góp 82,4% trong cơ cấu doanh thu. Mít dự kiến đạt sản lượng 12.715 tấn, mang lại doanh thu 255 tỷ đồng, đóng góp 5% trong cơ cấu doanh thu. Thanh Long dự kiến đạt sản lượng 12.023 tấn, mang lại doanh thu 231 tỷ đồng, đóng góp 4,5% trong cơ cấu doanh thu;

Mủ cao su và một số loại cây khác dự kiến mang lại doanh thu 146 tỷ đồng, đóng góp 2,9% trong cơ cấu doanh thu.

Doanh thu khác dự kiến mang lại doanh thu khoảng 264 tỷ đồng, đóng góp 5,2% trong cơ cấu doanh thu.

Đáng chú ý, năm 2020, HAGL đặt kế hoạch lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng.

HAGL Agrico kế hoạch lãi 566 tỷ đồng

HĐQT HAGL Agrico trình Đại hội cổ đông thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần đạt 1.811 tỷ đồng và lỗ sau thuế 2.444 tỷ đồng.

Năm 2019 cũng là năm thứ hai liên tiếp HAGL Agrico báo lỗ và là năm đầu tiên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp này chuyển sang trạng thái lỗ.

Năm 2020, HAGL Agrico đặt kế hoạch doanh thu 4.307 tỷ đồng, gấp 2,3 lần doanh thu đạt được năm 2019 và ước tính lãi trước thuế 566 tỷ đồng. Và HAGL Agrico không có kế hoạch chia cổ tức năm nay.

Có phần hơi khác biệt về sản lượng trái cây dù kết quả kinh doanh của HAGL Agrico được hợp nhất vào HAGL, năm 2020, HAGL Agrico dự kiến chuối sẽ đạt sản lượng 316.111 tấn, mang lại doanh thu 3.708 tỷ đồng, đóng góp 86,09% trong cơ cấu doanh thu. 

HAGL Agrico dự kiến trồng thêm chuối để đạt quy mô 15.000 ha trong tương lai.

Mít dự kiến đạt sản lượng 12.565 tấn, mang lại doanh thu 239 tỷ đồng, đóng góp 5,55% trong cơ cấu doanh thu. Thanh long dự kiến năm 2020 đạt sản lượng 10.973 tấn, mang lại doanh thu 215 tỷ đồng, đóng góp 4,99% trong cơ cấu doanh thu. Cao su và một số loại trái cây khác mang lại doanh thu 145 tỷ đồng, đóng góp 3,37% trong cơ cấu doanh thu.

Trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, cổ đông của cả 2 doanh nghiệp sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT và Ban kiểm soát. Theo đó, số lượng thành viên HĐQT là 6 người, ít nhất 2 thành viên độc lập và Ban kiểm soát từ 3 đến 5 thành viên.

Trong quý I/2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 666,3 tỷ đồng, lợi nhuận 1,8 tỷ đồng. Trong khi cùng kỳ, doanh thu 339,9 tỷ đồng và lỗ 98,1 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu bán trái cây tăng từ 218,5 tỷ đồng lên 570,4 tỷ đồng, trong khi mủ cao su lại giảm từ 101,5 tỷ đồng về 68 tỷ đồng.

 Hoàng Nhi

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến