Dòng sự kiện:
Hải Phát Invest: Quý IV 'bán con', lãi sau thuế 73 tỷ, tăng gấp 4 lần
28/01/2024 14:24:07
Việc chuyển nhượng vốn tại công ty con trong quý IV/2023 đã giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) ghi nhận khoản lãi sau thuế 73 tỷ đồng, tăng 3,8 lần so với cùng kỳ.

Hải Phát Invest: Quý IV ‘bán con’, lãi sau thuế 73 tỷ, tăng gấp 4 lần

Báo cáo tài chính hợp nhất của HPX cho thấy quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 502 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận gộp đạt 42 tỷ đồng, cải thiện vượt trội so với khoản lỗ 34 tỷ đồng của cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 8,3%.

Trong quý, doanh thu tài chính vụt tăng 73%, đạt 250 tỷ đồng, chủ yếu là lãi bán các khoản đầu tư (chuyển nhượng vốn tại công ty con).

Vì vậy, bất chấp các khoản chi phí tăng mạnh (chi phí tài chính 63 tỷ đồng, tăng 26%; chi phí bán hàng 115 tỷ đồng, tăng 64 lần), HPX đã kết thúc quý IV/2023 với lợi nhuận trước thuế 98 tỷ đồng, tăng 2,3 lần và lợi nhuận sau thuế 73 tỷ đồng, tăng 3,8 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2023, doanh thu thuần của HPX đạt 1.699 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước, cao nhất trong 4 năm qua. Lợi nhuận gộp đạt 288 tỷ đồng, giảm 41%. Biên lợi nhuận gộp đạt 16,9%.

Nhờ khoản “bán con” trong quý IV, doanh thu tài chính cả năm đạt 252 tỷ đồng, tăng 57%, góp phần quan trọng đưa lợi nhuận trước thuế đạt 188 tỷ đồng, chỉ giảm 17% so với năm trước. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 134 tỷ đồng, giảm 5%.

Năm 2023, HPX đặt mục tiêu doanh thu 2.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 68% mục tiêu doanh thu và vượt 11,6% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của HPX đạt 8.298 tỷ đồng, giảm 12% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 48% tài sản, đạt 3.990 tỷ đồng, tăng 10%. Hàng tồn kho chiếm 36% tài sản, đạt 2.980 tỷ đồng, giảm 21%.

Nợ phải trả đạt 4.710 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm. Nợ vay chiếm hơn một nửa trong đó, đạt 2.465 tỷ đồng, giảm 25%. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng giảm 48%, đạt 573 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của HPX đạt 3.588 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,31 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 của HPX dương 238 tỷ đồng, chủ yếu do giảm hàng tồn kho (1.059 tỷ đồng). Trong năm, HPX tích cực thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác (830 tỷ đồng) giúp dòng tiền đầu tư dương 690 tỷ đồng.

Công ty đã giảm rất mạnh quy mô của dòng tiền vay/trả, lần lượt giảm 56% và giảm 41%, còn 621 tỷ đồng/1.671 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 121 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 146 tỷ đồng, giảm 77% so với đầu năm.

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến