Dòng sự kiện:
Hòa Phát dự kiến phát hành thưởng 581 triệu cổ phiếu để tăng vốn
12/03/2024 14:44:15
Hòa Phát sẽ tăng vốn điều lệ thêm 5.814,8 tỷ đồng thông qua phát hành 581,5 triệu cổ phiếu.

Tập đoàn Hòa Phát (HPG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với 9 nội dung cần được thông qua, trong đó có một số vấn đề nổi cộm như kế hoạch kinh doanh, phương án thưởng cổ phiếu và cơ cấu nhân sự.

Về mục tiêu kinh doanh, HPG đặt kế hoạch doanh thu năm 2024 là 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 46% so với thực hiện năm 2023. 

Về phân phối lợi nhuận, kết thúc năm 2023, HPG mang về 6.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp sẽ dùng 340 tỷ đồng cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi và 68 tỷ đồng để trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát. Còn lại 6.392 tỷ đồng lợi nhuận sau khi trích các quỹ.

Hoa Phát tăng vốn lên gần 6.000 tỷ đồng

Đối với lợi nhuận năm 2024, Hòa Phát dự định trích tối đa 5% lợi nhuận thực đạt cho Quỹ khen thưởng, phúc lợi và trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch để thưởng Ban điều hành HPG và Ban điều hành các công ty thành viên.

Hiện tại, số cổ phiếu và vốn điều lệ của HPG lần lượt 5.814,8 triệu cổ phiếu và 58.147,9 tỷ đồng. Năm nay, Hòa Phát sẽ tăng vốn điều lệ thêm 5.814,8 tỷ đồng thông qua phát hành 581,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu).

Sau phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp là 63.962,6 tỷ đồng, với gần 6,4 tỷ cổ phiếu lưu hành. Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần 3.211,6 tỷ đồng và 2.603,2 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.

Thời gian phát hành dự kiến vào quý 2/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Tác giả: Anh Nhi

Theo: Vietnamdaily
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến